Microsoft Teams

3 tips fra Damslund

Henrik Damslund – Principal Specialist hos Delegate – har over 30 års erfaring med Microsoft teknologier, og følger altid med, og specielt, når der sker noget nyt. Få de seneste tips og tricks om Microsoft Teams  her.

Tip 1 – Sprog i Teams mødeinvitationer

Som standard anvender Teams den afsendende brugers sprog (i Outlook) i en mødeindkaldelse, som vist i billede 1. Det vil sige for en Dansk Outlook bruger, vil mødeindkaldelser altid være på dansk.

Dette kan blive en udfordring, hvis du arbejder i et internationalt firma og skal invitere brugere fra andre lande.

Derfor har Microsoft i Juli 2022, gjort det muligt for administratorer, at ændre mødepolitik så den understøtter op til 2 sprog i mødeindkaldelser.

Hvis administratoren implementerer denne mulighed, vil alle mødeindkaldelser fremover vises med to forskellige sprog, som vist i eksemplet.

Dette kan kun opsættes via PowerShell, og du skal være opmærksom på at der kan gå op mod 24 timer før ændringen slår igennem i Teams.

Du kan læse mere om denne funktionalitet her: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy?view=skype-ps

Tip 2 – Ny Pollskabelon giver mulighed for “Svarsky”

I Microsoft Polls, i Teams møder, er der kommet en længe ønsket mulighed for at lave ”Svarsky”, også kaldet ”Åbent spørgsmål poll”.

Hvis du tilføjer ”appen” Microsoft Polls”, får du mulighed for at lave en ny type polls – Ordsky

Klik på ”Ordsky” og du får mulighed for at stille dit spørgsmål, og bestemme egenskaber for ordskyen.

Det er muligt at lave svarene anonyme ved at fravælge ”Navn på post for svarpersoner”, og om du vil dele resultaterne med svarpersonerne, eller at  tillade andre præsentationsværter at redigere afstemningen inden den går ”live”.

Når du klikker ”Gem som kladde”, vil den blive gemt under fanebladet ”Afstemninger” i dit møde.

Her kan du, når mødet så er i gang, klikke på ”Start” og afstemningen vil blive vist for alle deltagerne ”live”.

Efterhånden som der indtastes ord opdateres ”ordskyen” live.

Når afstemningen afsluttes, har du mulighed for at se hvem der har svaret hvad – hvis du har valgt denne mulighed. Dukan også eksportere resultaterne i en CSV fil til analyse i Excel.

”Polls”, uanset type, kan startes enten før, under eller efter mødet.

Tip 3 – Loop komponenter i Teams

Microsoft annoncerede for knap to år siden, at vi ville kunne anvende ”Loop” komponenter på tværs at applikationer. Loop komponenter er ”fleksible” dele, som f.eks tabeller og opgavelister, som alle der har adgang til dokumentet, chatten, mødenoter, kan se og redigere i samtidig.

I en chat kan du indsætte en Loop komponent ved at klikke på Loop ikonet:

Loop komponenter kan så deles med andre ved at klikke på ”Kopier linket”.

Linket kan sendes via mail eller chat til andre der skal kunne redigere/se loop komponenten.

Du kan finde meget mere om Loop her: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-loop-components-extending-capabilities-in-microsoft/ba-p/3530785

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.