Naviger i EUs AI-regulering: Balancen mellem innovation og etik

2. maj 2024

Af Aki Antman, CEO og founder af Sulava, President for AI & Copilot hos The Digital Neighborhood, Peter Charquero Kestenholz, founder, Head of Innovation & AI hos Projectum og Erik David Johnson, Chief AI Officer hos Delegate.

Denne blog er den tredje i en serie af otte blogs om udfordringerne og mulighederne inden for AI-teknologi.

Er EU’s nye AI-regulering den rigtige vej, og hvad betyder den for europæiske virksomheder?

Forståelse af de lovgivningsmæssige rammer

For nylig skrev Europa-Parlamentet historie ved at vedtage verdens første lov om kunstig intelligens. AI-loven sætter ikke kun grænser for brugen af AI, men prioriterer også bevarelsen af innovation og fair konkurrence.

Vil det sænke innovationen? Ja, selvfølgelig. Men generativ AI og store sprogmodeller er tilstrækkeligt transformerende til at omforme samfundet – regulering eller ej – ligesom internettet og den industrielle revolution. Missionen må derfor være at sikre, at vi former samfundet på en meningsfuld måde for borgere og virksomheder.

For at sætte rammerne vil EU’s AI Act tvinge enhver anvendelse af AI til at blive opdelt i fire risikosegmenter: Ingen eller lav risiko, begrænset risiko, høj risiko og uacceptabel risiko.

Så hvis du udvikler en AI-applikation, skal du i sidste ende placere den i et af disse fire risikosegmenter, og hvert risikosegment kræver, at du har forskellige forpligtelser.

“Man kan sammenligne vores tilgang med energisektoren: Den nemmeste måde, at få noget energi op at køre lige nu, er at tænke på kul, gas og olie. I Europa stræber vi efter at producere energi fra vand, vind og sol, hvilket er mere kompliceret, tager længere tid, kræver investeringer og kan mislykkes undervejs.”

Peter Kestenholz
Founder, Head of Innovation & AI hos Projectum

Definitionen af en AI-applikation

AI-loven er rettet mod den faktiske anvendelse af AI. Så selvom du befinder dig i et land uden for EU, vil loven komme i spil, hvis den anvendes inden for EU. Definitionen af AI vil afgøre, om en løsning har brugt denne teknologi og skal overholde AI-loven og alt, hvad der følger med.

Indtil videre er EU’s definition af AI meget bred, og mange ting falder ind under begrebet. Det er et område, hvor definitionerne af ting i værste fald kan påvirke innovationstempoet.

Hvis AI bliver for reguleret og for kompleks for “ikke-AI-eksperter”, vil europæiske lande sakke bagud i forhold til virksomheder i lande med en mere afslappet tilgang til regulering.

Kortsigtede gevinster versus langsigtede etiske løsninger

Vi har set virksomheder, der gentagne gange har fået milliardbøder for ulovlige løsninger, men for nogle af disse virksomheder er milliarderne blot en uges indtægt. Så måske er det det værd for de berørte virksomheder at operere på kanten af lovgivningen?

Det korrekte svar er selvfølgelig nej. Måske kan europæiske virksomheder tabe på kort sigt i forhold til konkurrenterne, men EU’s perspektiv er også det fremtidssikrede, ansvarlige langsigtede perspektiv.

Man kan sammenligne det med energisektoren; den nemmeste måde at få noget energi op at køre på lige nu er at tænke på kul, gas og olie. I Europa stræber vi efter at producere energi fra vand, vind og sol, hvilket er mere kompliceret, tager længere tid, kræver investeringer og kan mislykkes undervejs.

At vælge den fremtidssikrede, etiske løsning påvirker helt sikkert din evne til at udnytte mulighederne lige nu. Men der er ikke altid overensstemmelse mellem at satse på hurtige gevinster og det, der er langsigtet, etisk og moralsk korrekt.

Stop med at overveje og begynd at handle

USA er utvivlsomt langt foran europæiske virksomheder, når det gælder AI, og det samme gælder asiatiske lande og visse dele af Mellemøsten.

Og groft sagt er der tre typer modeller for at tage AI til sig i verden. Den ene er modellen uden regulering, og den anden er den amerikanske model, som også anvendes i mange andre lande. I denne model kan du gøre næsten hvad som helst, men du kan til enhver tid blive stoppet, hvis det viser sig, at din løsning ikke er god for offentligheden eller af etiske årsager. Og så er der den europæiske model, som på mange måder potentielt har bremset tingene på grund af sin “forebyggende” tilgang.

EU’s AI-lov er netop blevet vedtaget og er endnu ikke trådt i kraft. Alligevel tøver europæiske virksomheder med at bruge AI, fordi de frygter, at de ikke kan overholde den kommende regulering.

Men det er slut med at vente – og den hurtige globale AI-udvikling venter ikke på Europa. Alle kender nu detaljerne i EU’s AI Act, så det handler om at gøre det i stedet for at overveje, om man kan gøre det eller ej. Nu er det tid til at komme med AI-innovation. Hvis ideen er god, og løsningen er etisk, så begynd at investere, og sørg for, at du overholder reglerne.

da_DKDanish