Industrial IoT

Få indsigt med Industrial IoT og optimer jeres produktion

Få adgang til data, du kan handle ud fra i din produktionsvirksomhed.

Fra indsigt til handling i din produktion

Produktionsvirksomheder har altid haft fokus på at skabe en mere effektiv drift og det har de været rigtig dygtige til, men efter mange års optimering bliver det sværere og sværere at opnå. Herudover er nye og mere komplekse parametre blevet væsentlige for en effektiv produktion fx optimering af supply chain samt bedre styring af, at produkterne er så hurtigt fremme eller tæt på slutkunden. Et andet meget vigtigt område er sustainability, og det at arbejde fokuseret med at få en bæredygtig produktion, som fx at blive Co2 neutral eller minimere affald.

Disse nye udfordringer og den løbende jagt på effektivisering er en præmis for mange virksomheder i dag.

Digitalisering er ikke et mål i sig selv men det en forudsætning for at indfri mange af produktionsvirksomhedernes nye forretningsudfordringer. I jagten på effektivisering handler det først og fremmest om at blive helt skarp på de forretningsmæssige udfordringer, du oplever i din virksomhed. For uden dem bliver projektet teknologi-drevet og risikerer at miste retning, derudover ender mange også med at gabe over for store projekter på en gang.

Kom godt i gang med dit næste projekt

“Vi har gjort det før, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig på vej også. Du er velkommen til at tage fat i mig på +45 53 53 69 59, eller bliv kontaktet af os.”

Morten Fritsch, Director

Smart factory: Et optimerings-loop afdækker overvejelser, udfordringer og ambitioner

Som et led i den tekniske afdækning af vores kunders udfordringer arbejder vi med et ”optimerings loop”. Det handler om at få drøftet og afdækket overvejelser, udfordringer og ambitioner for projektet – fra opsamling af data til, hvorledes data skal forbruges af forretningen fx i rapportering og sammenligning eller push-back af konfigurationer til maskiner.

Vores erfaringer viser, at specielt det at skabe forbindelse til produktionsenhederne er et komplekst og omkostningstungt område for de fleste. Det at forbinde alle elementer i produktionen fra start er derfor sjældent rentabelt – også set ud fra et tidsperspektiv. Vær klar omkring formålet og den business case I ønsker at opfylde og brug herefter tiden på at finde frem til, om det er en linje i produktionen, sammenligning af samme maskine på tværs af linjer, måling mellem maskiner eller andet, der kan indfri målet. Herudover skal I skabe en effektiv måde at ”on-boarde” / tilkoble nye sensorer, PLCere, Excell ark, databaser mv. som også kan være relevante for at skabe det rigtige data grundlag.

Step 1 – Opsamling af data fra produktionslinjen

På det første step i optimerings-loopet opsamler vi data fra produktionslinjen on premise – altså direkte på fabrikken. Her sikrer vi:

 • Ensartet måde/arkitektur til at håndtere forskellige data fra forskellige maskiner (oftest fra et bredt sæt af PLC’er)​.
 • Ensartet måde at håndtere on premise interessenter samt cloud interessenter (fx mesh eller event baseret distribuering af data/beskeder).
 • Arkitektur og løsning på testinfrastruktur til test og konfiguration af produktionsemner på produktionslinjen​.
 • Kobling af enhedsid (serienummer) på produktionsemne med emne konfiguration.

Step 2 – Sådan får vi data i skyen

I forbindelse med andet step af optimerings-loopet, har vi fokus på, hvordan vi får løsningen til at sende data i cloud, herunder:

 • IoT scenarier hvor produktionsenheder/maskiner sender beskeder tilbage og disse modtages med stor kapacitet afkoblet fra selve lagringen.
 • ​Håndtering af ”non-connected” scenarier, hvor produktionen/fabrikken ikke er forbundet til cloud​.
 • Gemme/Cache data on premise, så offline scenarier understøttes og produktion er uberørt selvom en fabrik/produktionslinje ikke er forbundet til skyen.
 • Integration med mangeartede datakilder samt ensartet onboarding for bedre kontrol og kvalitet.

Step 3 – Klargøring af dataplatform

Når vi når til det tredje step i optimerings-loopet forbereder vi selve data-platformen, herunder:

 • Gemning af rådata – til kilde for skabelse af brugsspecifikke dataset (eller genskabelse af samme i et recovery scenarie).
 • Stille data til rådighed i brugbart format for interessenterne (statistik, rapportering over aggregeringer, dybere analyse og modellering).
 • Typisk ser vi i dag, at vi i vores løsninger går mod en ELT (modsat ETL) arkitektur, hvor vi på baggrund af rådata først laver en transformering, når en interessent skal have data til et specifikt formål. Fx rapportering i PowerBI eller for videre dybere analyse (statistisk eller ML etc).​
 • At blive datadrevet kræver ofte et ”fundament” med en Dataplatform, som understøtter de forskellige forretningsområder og processers digitalisering. Datakilder ligger ofte i siloer i en form, der er utilgængelig og ikke er brugbar på tværs af organisationen. Derfor skal dataplatformen typisk udvikles parallelt med en synlig værdiskabelse og ibrugtagning af data i forretningen.

Step 4 – Visualisering, analyse og eksekvering

I det fjerde step af optimerings-loopet er fokus på at gøre data tilgængelige og anvendelige i produktionen, herunder:

 • Analyse på ”live data”, der detekterer fx stigning af kasserede emner (der igen kunne give anledning til, at tekniker tilkaldes)​.
 • PowerBI rapporter, der virker som et dashboard for at visualisere ”live produktions puls”​ knyttet til supply chain.
 • Sløjfe produktionsdata/konfigurationer tilbage til maskiner eller linje.
 • Monitorering og opfølgning på miljø mål såsom CO2 – og vandforbrug, genbrug af spild.

Smart product: Skab en digital verden omkring dit produkt

For at få værdi ud af teknologien, skal du vide, hvad du vil bruge IoT til i forhold til dine kunder, din organisation og virksomhedens strategiske retning. Der ligger grundlæggende et uforløst potentiale i forhold til nye indtjeningsmuligheder og helt nye kundesegmenter, men det indfries kun hvis salg, IT og R&D / produktion arbejder i samme retning.

Maersk Container Industry (MCI) er et rigtig godt eksempel på, hvordan IoT åbner nye muligheder. Men er målet at udnytte IoT til at skabe ny forretning, handler det selvfølgelig ikke kun om at optimere og automatisere eksisterende processer, men om at tilbyde en service til kunderne som skaber en værdi for dem.

På sigt skaber løsningerne også en helt ny vidensbase, der giver vores kunder reel indsigt i produkters brug, produkt og komponenters performance, holdbarhed og meget andet. En anden forretningsfordel  indsigten giver dig er en mere serviceorienteret abonnementsmodel, samt store muligheder for at optimere og forbedre din virksomheds serviceforretning.

Start dit næste projekt med os
da_DKDanish