IoT

IoT er en stor del af din forretnings fremtid

Måske er IoT – Internet of Things – allerede en del af din hverdag, men fremover bliver det også en del af din virksomhed.

Kom videre og i mål med dit IoT-projekt

IoT er en betegnelse for den teknologi, der gør almindelige fysiske enheder og produkter digitale ved at forbinde dem til internettet. Ved hjælp af sensorer, kan du indsamle specifik data fra enheden og sende den videre. Den nye viden kan du så udnytte til at optimere forretningen og skabe et digitalt univers omkring enheden eller produktet.

IoT spænder vidt, og alle virksomheder kan i princippet bruge teknologien. Du kender din branche bedst, og kan uden tvivl finde områder, hvor IoT vil kunne gøre en forskel. Udfordringen er i virkeligheden ikke at finde på sjove eller spændende IoT-projekter – snarere at sikre, at de giver reel værdi i forretningen i form af optimerede processer, bedre udnyttelse af ressourcer og bedre bundlinje.

Et helt konkret eksempel er skraldespanden, der automatisk giver besked, når den skal tømmes. Det er fodertruget i svinestalden, der automatisk giver besked, når der skal fyldes op. Og det er alarmsystemet, der er forbundet til kameraer, termostater og lignende, der automatisk sender besked, når der er brug for opmærksomhed.

Det er en teknologi, der allerede er udnyttet i sundhedsvæsenet, i forsikringsbranchen, inden for spedition, transport, produktion og forsyning. Det smarte hjem er også drevet af IoT.

Kom godt i gang med dit næste projekt

“Vi har gjort det før, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig på vej også. Du er velkommen til at tage fat i mig på +45 53 53 69 59, eller bliv kontaktet af os.”

Morten Fritsch, Director

Det er kun fantasien, der sætter grænser for dit IoT-projekt

IoT er smart udnyttelse af data, og uanset branche er mulighederne store. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser. Derfor har vi samlet nogle af de bedste eksempler på, hvordan IoT kan bruges.

  • IoT-sensorer i vejbelægningen, bruges til at måle temperaturen i vejen, så der kun bekæmpes glatføre, hvor og når det er nødvendigt. Det sparer ressourcer og skåner samtidig miljøet. Det er en IoT-løsning, der allerede ses i flere kommuner.
  • Den smarte termostat sørger for, at varmen i huset altid er, som man ønsker. Du kan selv indstille termostaten, så den kun varmer huset op, når der er nogen hjemme. Termostaten kan samtidig måle på, hvor høj frem- og tilbageløbstemperaturen er i dit fjernvarmeanlæg. Der bliver automatisk givet besked til forsyningsselskabet, som kan sænke temperaturen i hele fjernvarmenettet. Det sparer både forbruger og leverandøren for en masse penge.
  • Alarmsystemer der er forbundet til kameraer, røgalarmer, vandpumpen og hoveddøren, er en af de IoT-løsninger, der både ses i det private hjem, i det offentlige og i de danske virksomheder. Går noget galt, bliver der sendt direkte besked til din telefon eller til en central.
  • IoT kan også bruges i landbrugsproduktion, hvor sensorer i staldene indsamler data fra fodermaskiner og chip-enheder fra dyrene. Den indsamlede data bruges til at give landmændene et klart overblik, så de kan styre foder, vanding, temperatur og lys, uden at skulle gøre det hele manuelt. Det sikrer optimale leve- og vækstvilkår for dyr og afgrøder. Via kunstig intelligens (AI) og Machine Learning (ML) kan den indsamlede data gøre landmanden i stand til at handle før der opstår problemer
  • IoT bruges også i transport & logistik. Et eksempel er overvågning af kølecontainere på fragtskibe, hvor temperatur, luftfugtighed og CO2 niveau kan følges i realtid, så der gives besked, hvis f.eks. strømmen går. På den måde undgår man fordærvede madvarer, og kan udføre forebyggende vedligeholdelse på dele og udstyr, før der opstår problemer, der tvinger lastbiler og skibe til langvarig og omkostningsfuld reparation.
  • Et andet meget konkret eksempel på IoT er i forbindelse med flådestyring, hvor brug af IoT enheder med radiosender og GPS kan give transportvirksomheder og kunder en højere gennemsigtighed med realtidssporing. Ved brug af AI og Machine Learning kan tids- og brændstofforbrug optimeres ved opsamling af data på kørselsmønster og trafikforhold. Det giver kunden mulighed for at konkurrere på pris og service.

Vi får dig godt i gang med IoT

Vores bedste råd er, at vi starter med at se på jeres behov og jeres mål. Hvor er I på vej hen, og er der forretningskritiske processer og arbejdsgange, der kan optimeres.

På den måde kan du starte jeres IoT-eventyr med udgangspunkt i forretningen. Der er sammenhæng med jeres mål, og der er en mening med den nye teknologi. Det sikrer et relevant udgangspunkt og det medarbejderengagement, der er så vigtigt for nye projekter.

Delegate er tidligere blevet kåret som Digital Transformation Partner  af Microsoft for leveringen af en IoT–løsning til en stor global transportorganisation. Løsningen bidrager til løbende optimering af deres skibes performance gennem en interaktiv Microsoft Azure IoT-løsning med brug af Machine Learning visualiseret i Microsofts analyseværkøj, PowerBI.

Start dit næste projekt med os
da_DKDanish