Portal til samarbejde hos Banedanmark

Ny portal understøtter vidensbaseret samarbejdet på tværs – både internt og eksternt.

Banedanmark

Ny online portal understøtter samarbejdet

Banedanmark samarbejder dagligt på tværs af interne afdelinger og med en lang række eksterne leverandører og andre samarbejdspartnere. Derfor ønskede Banedanmark et standardsystem i form af et ekstranet til at understøtte dette vidensbaserede samarbejde.

Banedanmarks hovedopgave er at drive, forny og vedligeholde de mere end 2.000 km jernbaneinfrastruktur, som hvert år bliver brugt til at fragte 170 mio. passagerer og 15 mio. tons gods rundt i Danmark. Det betyder, at den statsejede virksomhed har behov for at kunne samarbejde med andre afdelinger internt og med en lang række eksterne leverandører og andre samarbejdspartnere.

Banedanmark havde derfor behov for et projektrum, hvor både interne og eksterne brugere kunne samarbejde. Delegate blev valgt som leverandør til projektet på baggrund af positive erfaringer fra tidligere samarbejder.

Teknikken bag en brugervenlig løsning

Ekstranettet blev etableret på Microsoft SharePoint platformen, og der blev lavet integration til Banedanmarks elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Til administrativ processtyring anvendte Delegate Nintex Workflow. Nintex anvendes til oprettelse af eksterne brugere med korrekt adgang til Banedanmarks systemer. Microsoft InfoPath bliver anvendt til at indtaste stamoplysninger om en nye brugere, og notificering om ændringer blev lavet, så det automatisk sker på e-mail til de relevante medarbejdere hos Banedanmark.

Sikkerhed og journalisering 

En særlig udfordring var sikkerheden i systemet, da en central del af portalen netop var muligheden for at give eksterne brugere adgang. Kravet var to-faktor-sikkerhed for eksterne brugere, og single sign-on for interne brugere. Login fra eksterne brugere blev håndteret med en kombination af almindelig Windows-validering, hvor brugeren logger ind med brugernavn og password og to-faktor-sikkerhed, hvor eksterne brugere modtager en sms på deres mobiltelefon med en ekstra kode, der skal bruges for at få adgang.

Stor succes

Med etableringen af ekstranettet ‘Baneprojekt’ har Banedanmark i dag en platform, som kan integrerer til blandt andet ESDH-systemet og indeholder et administrationsinterface, der skaber et effektivt samarbejde mellem interne og eksterne brugere.

Brugen af Baneprojekt er meget større, end vi havde forventet, da vi startede projektet. Brugsmønsteret er enormt. Forretningen har taget det til sig, og de kommer med alverdens krav og forslag, fordi de synes, det er fedt. Og det er jo rigtig godt,” siger Ulla Simon.

“Er du i tvivl om, hvordan jeres online portal skal se ud? Jeres ligner helt sikkert ikke naboens – omvendt vil der være mange ligheder. Derfor kommer du langt med en standardportal, der tilpasses jeres forretning. Det gælder uanset om I har fokus på kunder eller samarbejdspartnere, på deling af følsomt indhold eller simpel selvbetjening. Du er velkommen til at kontakte mig på telefon 53 53 69 59, hvis jeg skal hjælpe med at afdække jeres behov.”
– Morten Fritsch, Director hos Delegate

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.