Aarsleff Rail: Systematisk digital evaluering øger kvaliteten af projekter

Aarsleff Rail er specialiseret i infrastrukturprojekter på og omkring jernbaner og er blandt Danmarks førende jernbaneentreprenører med fokus på effektive og innovative løsninger. Aarsleff Rail udfører opgaver overalt i Danmark og samarbejder med internationale partnere.
Delegate har udviklet en web-app til Aarsleff Rail, hvor medarbejderne løbende kan evaluere igangværende projekter. Løsningen samler data og erfaringer og sikrer en systematisk opfølgning på processer, der mindsker risikoen for fejl, og som giver den enkelte projektleder et vigtigt overblik over både egne og andres projekter.

Aarsleff Rail har et ønske om at blive bedre til at dele erfaringer og viden om ofte komplekse og langvarige projekter og på den baggrund optimere processer og begrænse antallet af fejl.

Det ligger i Aarsleff Rails DNA at have fokus på hele tiden at optimere. Men mens det kan være relativt let at få en gravemaskine til at grave nogle procent bedre, kan det være langt sværere at optimere på de fejl, man uundgåeligt vil lave i så store projekter som vores. Dels kan det være svært for dygtige medarbejdere helt åbent at erkende fejl, og dels har vi manglet et værktøj til at dele viden om fejl og de bagvedliggende årsager.

– Claus Dam Christophersen, sektionsdirektør i Aarsleff Rail

Efter en intern idékonkurrence i Aarsleff Rails, hvor et af de vindende projekter netop handlede om bedre og løbende evaluering af projekter, blev Delegate valgt som partner til at føre idéen ud i livet.

Løsningen blev en ny web-app der samler data og erfaringer fra Aarsleff Rails mange projekter ét sted. I appen Projektlæring bliver alle projekter evalueret i fire faser; tilbuddet til kunden, overdragelsen til de udførende, selve udførelsen af opgaven og den endelige aflevering til kunden.

Appen er udviklet i tæt samarbejde med Aarsleff Rail og er bygget op om Microsoft Dataverse som backend, med en brugervenlig og elegant frontend designet af designbureauet Little Studio.

Delegates løsning gør Aarsleff Rail i stand til i langt højere grad at sætte indsamlingen af data og erfaringer fra projekter i system, så den enkelte projektleder har et større overblik over både egne og andres projekter. Dermed har Aarsleff Rail fået et solidt fundament for at optimere processer undervejs i et projekt og fra projekt til projekt.

Nu holder appen Projektlæring snor i projektledernes erfaringer ved løbende at måle på ti parametre, herunder samarbejde, arbejdsmiljø, økonomi og bæredygtighed. Hvis der på ét eller flere parametre bliver registeret en lavere score, bliver projektlederen bedt om at forklare nærmere om den bagvedliggende årsag. Ikke for at pege fingre eller placere et ansvar, men for at spotte mønstre, forbedre processer og løse eventuelle problemer. Ved afslutningen af et projekt sikrer appen samtidig, at den rette viden bliver givet videre, så kolleger kan drage nytte af den fremover.

”Løsningen er blevet endnu bedre, end jeg havde forventet, og er lækker og let at betjene. Delegates medarbejdere har været skarpe og altid velforberedte til vores mange møder undervejs, hvilket er noget, vi sætter pris på i Aarsleff Rail. Vi har nu fået en agil løsning, der giver os mulighed for at lave alle de evalueringer, vi ønsker, og som er til at bygge videre på, så vi på sigt kan dele endnu mere viden.”

– Claus Dam Christophersen, sektionsdirektør i Aarsleff Rail

”Vi har fået et effektivt værktøj, hvor vi i alle faser kan indsamle data og dele viden. Nu kan vi løbende og systematisk forbedre de processer, der er i en byggeproces – fra det indledende tilbud til den endelige aflevering til kunden. Det kan give os en endnu højere byggekvalitet, en bedre økonomi og allervigtigst; en endnu større arbejdsglæde og trivsel hos vores medarbejdere.”
– Claus Dam Christophersen, sektionsdirektør i Aarsleff Rail
Vil du kontaktes?
Udfyld formularen

Vi vil hellere end gerne hjælpe jeres organisation. Udfyld formularen, så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt.

Morten Fritsch, Director

mfr@delegate.dk
+45 53 53 69 59

Seneste cases

Start dit næste projekt med os

da_DKDanish