KRIFA: Fra on-premise til agil cloud-løsning

Krifa (Kristelig Fagforening) blev stiftet i 1931 og er i dag Danmarks fjerdestørste fagforening.

Delegate har hjulpet Krifa med at flytte fagforeningens store og meget komplekse system for medlemshåndtering fra eget serverrum, til et moderne og mere tidssvarende cloudbaseret system.

Microsoft CRM 2011 understøtter alle processer i Krifas organisatoriske elementer, Fagforening og a-kasse: Fra første kontakt med medlemmet til en vurdering af arbejdslysten og derefter igennem hele arbejdslivet – både i forbindelse med ledighed, over til medlemmet får udbetalt dagpenge og endeligt til udtrædelse af arbejdsmarkedet. 

Det primære IT-system til medlemshåndtering er 10 år gammelt og står nu overfor en nødvendig opgradering.  

”Det var en nødvendighed. Der skulle ske noget. CRM2011 var løbet ud af support. Vi stod overfor et valg. Naturligt med opgradering/migrering, men til hvad? Efter grundige analyser valgte vi cloud-løsningen – Dynamics 365. Dels for at skabe et teknologisk tigerspring, dels for at lade Microsoft fremadrettet gennemføre de løbende opdateringer. Vores fokus bliver herefter fuldt ud kanaliseret til, hvordan vi fortsat kan forbedre serviceringen af det enkelte medlem samt skabe muligheder for yderligere digitalisering, hvor det er såvel meningsskabende som værdiskabende. Dette er naturligvis under fuld udnyttelse af hele potentialet på Dynamics 365.” 

– Jens H. Terkildsen, IT-Chef hos Krifa 

Krifa har valgt en udpræget Cloud-strategi, hvor de ikke kun flytter medlemsløsningen, men også mange af de omkringlæggende services ud i Azure. 

Løsningen indeholder omfattende forretningslogik og adskillige integrationer til og fra andre systemer. Før projektet var Krifas løsninger primært driftet on-premise. Et mål for projektet har ikke kun været at flytte CRM til D365, men også at få etableret en ny infrastruktur baseret på Azure og en mere cloudbaseret tilgang. 

Delegates færdige løsning kører derfor på D365, og samtidig er Azure taget i brug flere steder: 

  • Adskillige Azure services håndterer forretningslogik imellem de forskellige applikationer 
  • Databaser, som tidligere var hostet lokalt, er flyttet til Azure 
  • Overvågning ved brug af Application Insights. 

Med Delegates hjælp har Krifa opnået en meget mere agil tilgang til deployment. De nye services og komponenter i D365 og Azure er i højere grad afkoblet fra hinanden, og de interne afhængigheder er fjernet. 

Før var deployment en stor monolitisk proces, hvor alle komponenter skulle deployes samlet. Nu laves der enkelte deploys flere gange dagligt af de enkelte komponenter. 

Krifa ønskede, på baggrund af tidligere erfaringer, at have ansvaret for leverancen, for at sikre en større grad af forankring og ejerskab for den færdige løsning. Projektet er derfor i høj grad et produkt af et tæt og løbende samarbejde mellem Krifa og Delegate, hvor det absolutte fokus har været at få den bedst mulige løsning, og ydermere også få en proces hvor der ikke blot leveres, men hvor der også var fokus på løbende opkvalificering. 

Resultatet er en løsning, som Krifas egne folk kender og tilmed har ejerskab overfor. Dermed bliver efterfølgende vedligehold mindre omkostningstungt. Samtidig er Krifa i høj grad selv i stand til at videreudvikle og drage fordel af de nye teknologier. 

”Med egne IT-udviklere prioriterer vi rigtigt højt, at vi har/får et indgående kendskab til de systemer, vi anvender i betjeningen af knap 160.000 aktive medlemmer. Med Delegate har det været muligt at indgå i et forpligtende samarbejde og fællesskab, hvor kendskabet fortsat er i Krifa. Det høster vi rigtig mange frugter af nu, hvor opgraderingen er gennemført og hverdagen er over os. Undervejs i processen har Delegates medarbejdere indgået i vores team som kollegaer og ikke som leverandører.” 

– Jens H. Terkildsen, IT-Chef hos Krifa 

Krifas opgradering er færdig og rejsen mod Cloud er godt i gang. Udover Azure-platformen kigger Krifa også på de mange muligheder i Microsoft Power Platformen. Der er allerede bygget en komponent til opsamling af dialogen med medlemmer, mens øvrige dele af platformen tages i brug løbende. 

"Med Delegate har det været muligt at indgå i et forpligtende samarbejde og fællesskab, hvor kendskabet fortsat er i Krifa. Det høster vi rigtig mange frugter af nu, hvor opgraderingen er gennemført og hverdagen er over os."

– Jens H. Terkildsen, IT-Chef hos Krifa 

Vil du kontaktes?
Udfyld formularen

Vi vil hellere end gerne hjælpe jeres organisation. Udfyld formularen, så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt.

Sten Grønning, Business Development Manager

sgn@delegate.dk
+45 27 64 68 44

Seneste cases

Start dit næste projekt med os

da_DKDanish