Microsoft 365

Gbys_delegate_web_cases_CV_201109_vers5

Groupe SEB Nordic

Groupe SEB Nordic, selskabet bag store brands som Tefal, OBH Nordica, WMF og Krups, oplevede som mange andre organisationer med vokseværk at væksten desværre også havde medført uhensigtsmæssige og fragmenterede arbejdsprocesser.

Gbys_delegate_web_cases_CV_201109_vers8

BESTSELLER

Bestseller behøver næppe en større introduktion. Det er en organisation der i størrelse muligvis adskiller sig fra de fleste danske virksomheder, men i deres ønske om at transformere og fremtidssikre deres IT ligner rigtig mange andre.

Gbys_delegate_web_cases_JM_201202_vers18

Banedanmark

Banedanmark samarbejder dagligt på tværs af interne afdelinger og med en lang række eksterne leverandører og andre samarbejdspartnere. Derfor ønskede Banedanmark et standardsystem i form af et ekstranet til at understøtte dette vidensbaserede samarbejde.

Gbys_delegate_web_cases_JM_201202_vers19

Energitilsynet

Sekretariatet for Energitilsynets nye indberetningssystem (ENAO) gør det muligt på en let måde at forene indberetninger fra elnetselskaber og varmeværker i en samlet elektronisk form.