Indlæg af Michael Sebastian Nanfeldt

Alt det vi drøfter med vores kunder, når de overvejer skyen

19. september 2018

Hvad er skyen eller ”cloud” egentlig? Hvad kan skyen gøre for jer og jeres forretning? Hvad kræver det af jeres forretning? Hvilke risici er der ved skyen? Og skal I overhovedet i skyen?

Spørgsmål er der nok af… svar er der mindst lige så mange af. Men vi gør alligevel et forsøg, og giver dig Delegates version og input til skyen, baseret på de drøftelser vi har med vores kunder.

Lad os starte med det korte svar på, hvad skyen er. I sin rene form, er det outsourcing af jeres IT – lige fra backup og database til afvikling af løsninger. Jeres serverplads er lejet og jeres applikationer opbevaret i store centrale datacentre. Det er kort og godt skyen. Det kan vel bedst beskrives som det vi også kalder Software as a Service (SaaS), blot opbygget på en måde, der er enkel at starte op, let at udvide og minimere, og så har skyen en simpel brugsbaseret prismodel: Du betaler for det, du bruger.

En kort forklaring. Helt som lovet.

Hvad kan skyen gøre for jeres forretning?

Med den korte forklaring i mente, er det oplagt at starte med alle de fantastiske forretningsperspektiver ved skyen. (Ja, vi er lidt farvede, men giv os chancen for at underbygge vores påstand).

Der er tre overordnede forretningsperspektiver i skyen:

  • Økonomi
  • Sikkerhed
  • Effektivitet

De tre kan dårligt stå alene, og kan i denne sammenhæng anses som paraplyer, der naturligvis dækker over forskellige fordele og forretningsaspekter.

Lad os tage dem fra en ende.

Økonomi

Vi taler ofte med vores kunder om 4 økonomiske fordele ved at gå i skyen.

Fordel 1:  Du betaler for det, du reelt bruger. Skyen er om noget en skalerbar og fleksibel løsning, der er bygget til at håndtere varierende mængder data. I skyen deler jeres data serverplads med en række andre organisationer, med alle de stordriftsfordele det giver. I betaler altså kun for det I bruger, og kan skrue op og ned for jeres udgifter afhængigt af jeres behov.

Fordel 2: Minimering af energi-udgifter. Med skyen undgår du at have servere, der ikke udnyttes til fulde (for det gør de med sikkerhed ikke), og som derfor sætter deres betydelige aftryk på elregningen.

Fordel 3: Ingen store investeringsudgifter. I skyen lader du andre om den store hardware-investering, og slipper helt for up-front at skulle investere i servere, med usikkerhed for, hvor meget plads du egentlig skal bruge både nu og på sigt. Du skal heller ikke investere i backup-servere, i tilfælde af at de primære går ned, og så slipper du helt for at bekymre dig om, hvorvidt din investering er forældet, før I har sat den op.

Fordel 4: Besparelser på optimering af medarbejderstyrken. Når vi kigger lidt på kundernes udgifter til IT, er lønninger til tunge IT-medarbejdere (som vi jo ved, kan være svære at finde) en ret betydelig post. Her er der meget at vinde ved at frigive nogle af disse ressourcer til opgaver, der ikke omhandler servere, og ved at optimere arbejdsgange og processer, som er en helt naturlig del af omstillingen til skyen. Vi taler ikke om at skære i medarbejderstaben, men om at frigive tid til opgaver, der kan ses på bundlinjen.

Det bør være ret tydeligt at det økonomiske incitament er stort når vi drøfter ”skal – skal ikke”.

Men det står ikke alene.

Sikkerhed

Sikkerhed er også et af de temaer vi altid vender når vi taler ”Cloud” med vores kunder.

Faktum er, at data altid er udsat. Altid og uanset, hvor de er. Virksomheder er i dag så afhængige af data og systemer, at et teknologinedbrud kan lamme en ellers velfungerende virksomhed fuldstændig. Vi har efterhånden set det flere gange.

Skal vi beskytte os bedst muligt mod hackere, virus og ransomware vil en løsning i skyen altid være mere sikker end en on-premise løsning. Alene det faktum, at de store udbydere af cloud-tjenester, har cloud som deres helt store fokusområde, betyder at de lægger alt, hvad de kan af kræfter i at skabe en sikker løsning for deres kunder. Det modsatte ville ødelægge deres forretning… og det kan mastodonter som Microsoft, IBM, Google og Amazon ikke leve med.

Derfor er sikkerheden på eksempelvis Microsoft Azure eller Office 365, helt i særklasse, og vi tør godt garantere, at deres budget til sikkerhed langt overstiger, hvad danske virksomheder vil kunne gøre for deres on-premise løsning.

I det perspektiv, er sikkerhedsfordelene ved skyen ret åbenlyse. Skyen giver tryghed – både for dig og dine kunder. Og selvom I sikkert allerede har styr på GDPR, bør vi nok nævne at skyen er og bliver det bedste værktøj til at sikre og administrere data på jeres kunder!

Så nåede vi til den sidste paraply:

Effektivitet

Effektivitet er det tredje forretningsperspektiv, som vi taler med vores kunder om.

En klassisk IT-organisation bruger langt størstedelen af deres ressourcer på at holde maskinen kørende, ved at vedligeholde og opdatere eksisterende løsninger. Kun en brøkdel af deres tid og ressourcer går til design og udvikling af nyt. Tiden er der ganske enkelt ikke.

I skyen kan I komme videre fra det uhensigtsmæssige mønster. Omstilling til skyen er ganske enkelt en kæmpe mulighed for at standardisere og automatisere både processer og løsninger. Resultatet er hurtigere Time to Market med nye applikationer og værktøjer, der kan løfte jeres forretning og ses på bundlinjen. Fokus flyttes fra vedligeholdelse til nyskabelse.

En 2018 undersøgelse fra McKinsey, understreger effektivitetsperspektivet i skyen, og konkluderer at virksomheder vil kunne spare 30-40% af deres IT-udgifter (lønninger er ikke inkluderet i beregningerne) ved at gå fra on-premise til cloud. Perspektivet er der uden tvivl, men skal I opnå den slags økonomiske gevinst, skal det gøres ordentligt. I skal tænke i effektivitet, og ikke gøre det halvhjertet, og blot flytte eksisterende løsninger bygget til on-prem IT.

Det fik os vist godt rundt om de forretningsperspektiver, vi altid tager op med vores kunder når vi taler cloud.

Men hvad er der så af risici?

Hvis man tager springet som følge af det rette forarbejde, minimerer man naturligvis risici. Men som med alle nye tiltag og forandringer, er der naturligvis en række ting man skal være ekstra opmærksom på, og fælder man skal undgå at falde i!

Undersøgelser viser at størstedelen af alle virksomheder, der migrerer til skyen, fejlvurderer deres behov for kapacitet. De baserer helt enkelt deres cloud-behov på deres on-premise brug. Resultatet på verdensplan er bemærkelsesværdigt: I gennemsnit betaler virksomheder 36% mere for cloud-service end de reelt har behov for. Det skyldes primært, at mange virksomheders on-premise brug ikke er optimeret og udnyttet ordentligt. De har derfor en masse unødige udgifter på deres on-premise løsning, som de trækker med sig i skyen.

Ifølge Dr. Jonathan Koomey fra Stanford, står det så skidt til, at blot 20% af virksomheder vil opnå en besparelse ved at migrere til skyen, hvis de kopierer deres server-data direkte. De resterende 80% vil se en betydelig merudgift. Billedet er til gengæld et helt andet, hvis selv samme virksomheder migrerer efter, at de rent faktisk har et retvisende billede af deres behov. I så fald vil 100% af de adspurgte virksomheder opleve en besparelse ved at gå i skyen!

Løsningen er heldigvis ikke stor og kompleks, men ligger gemt i den grundige forberedelse, som vi altid anbefaler vores kunder, inden de tager springet i skyen!

En anden risiko (eller trussel om man vil), som vi altid vender med vores kunder er organisationens modenhed. Det kan lyde som en floskel, men hvis ikke organisationen er klar til skyen, og rejsen kun er et skub fra toppen, der kræver cloud-transition, bliver omstillingen aldrig den succes, den kan være.

I den forbindelse er der et par ting, vi altid kommer rundt om: Hvorfor vil I i skyen? Og hvad er målet?

I bør spørge jer selv om det samme. Det nytter ikke blot at ville cloud for clouds skyld, og slet ikke at starte rejsen uden et klart mål for organisationen.

Vi siger det gerne igen og igen. FORBEREDELSE er nøglen til succes i skyen. Det er også måden, hvorpå I kommer rundt om det, vi kalder risici eller trusler mod den succesfulde overgang til skyen.

Hvad kræver omstilling til skyen af jeres forretning?

Det er i virkeligheden et spørgsmål, der kræver lidt ekstra spalteplads, men lad os alligevel kort afdække svaret.

Omstilling til skyen er netop det: En omstilling. Det giver anledning til og kræver nærmest en granskning af IT-organisationen. Arbejdsgangene er nye. Det samme er mulighederne. Det er altså misforstået, hvis I går i skyen med en formodning om, at det bare lige er noget, I gør, og at I kan bevare status quo. Det kan I ikke.

Skal I virkelig mærke effekten af overgangen til skyen og opnå succes med rejsen, skal organisationen med og optimeres. Det skal selvfølgelig ikke gøres på bagkant, men tænkes ind som en del af planlægningen, så I har det fulde billede.

For at komme bedre rundt om problematikken, som vi af erfaring ved fylder meget hos vores kunder, har vi valgt at dedikere et separat indlæg til emnet. Du kan læse indlæget “IT-organisationen i et cloud-perspektiv” her.

Skal I i skyen?

Det enkle svar er JA. Der er (nærmest) ikke undtagelser.

Lad os tage en tur i helikopteren og tale det brede billede, der dækker stort set alle danske virksomheder og organisationer. (Selvfølgelig er I unikke ???? men lad os alligevel blive enige om, at I langt hen ad vejen har meget til fælles med naboen)

Så… hvis vi starter fra bunden, er der da risici ved skyen. I kan falde i de typiske fælder og betale dyrt for et behov, I reelt ikke har. Men det er der råd for, og vi tør næsten garantere, at I kan slippe helt uden om den fælde, hvis I gør jeres forarbejde ordentligt.

Ser man bort fra den risiko, er den største barriere menneskelig: Usikkerhed.

De færreste er i virkeligheden omstillingsparate, og skiftet fra en on-premise løsning til skyen rykker ved status quo. Det er ukendt territorie og de personlige konsekvenser (eller mulighederne, hvis man tager den hat på) er ikke 100% klare.

Men vores anbefaling er klar. Selvfølgelig skal I i skyen. Usikkerheden og den grundige forberedelse, der minimerer risici, er der heldigvis råd for.

Ud over de fordele vi allerede har været rundt om, er der to, der ikke har passet ind, men som kan være vigtige for mange organisationer. Så lad os lige runde dem på falderebet (hvis du er med så langt, kan du lige så godt få det sidste med!).

Den første er, at I med en cloud løsning har adgang til den nyeste teknologi først. I skal ikke sidde og vente, men kan tilgå og udnytte potentialet i alle nye cloud-applikationer til at optimere jeres forretning som de første.

Den anden er, at skyen er det miljørigtige valg. I en verden, hvor vi er nødt til at tage højde for det aftryk vi sætter, er det værd at tage med, og det kan være vigtigt for jeres virksomhedsprofil, at I gør, hvad I kan for at minimere jeres påvirkning på miljøet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.