Vi er Data & AI specilister – Få en datadrevet løsning

Data & AI

Hvordan opnår du nemmest at komme i mål med nye forretningsmuligheder?

I dag er alle datadrevne, at være datadreven har ændret spillereglerne i de fleste brancher. Du kan slet ikke flytte dig, agere eller tage små eller store beslutninger, uden at du gør det på et erfaringsgrundlag af data. Derfor er flere og flere virksomheder begyndt at have en datadrevet tankegang. De virksomheder der agerer på de datadrevne muligheder og kombinerer den traditionelle ledelsesrapportering fra f.eks. produktionssystemer, lagersystemer og økonomisystemer, med sensordata eller andre eksterne kilder oplever at styrke deres kerneaktiviteter. Samtidigt og vigtigst vil de opnå helt nye forretningsmuligheder, ved at kunne gennemskue hvilken data som skal indsamles og hvordan der skal arbejdes med netop den data for at kunne optimere sin forretning og derved se nye forretningsmuligheder.

Du kan læse mere om Dataplatformen og BI og AI.

Vi vil gerne stille dig to spørgsmål, som kan hjælpe dig til at synliggøre, hvordan du bedst muligt kan udnytte dine data til at opnå dine forretningsmål:

 • Hvor er du lige nu?
 • Hvor vil du gerne hen?

Dine data

”Hvor er du lige nu?” besvares ved at kigge på dine nuværende data og måden hvorpå de bliver brugt. Spørgsmålet du bør stille dig selv, er nemlig ikke; ”Hvad kan jeg med mine data?”, så meget som ”Hvad skal mine data kunne?”.

”Spørg ikke hvad du kan gøre med dine data, men hvad dine data skal kunne gøre for dig!”

Forskellen er at du indser at du faktisk selv har indflydelse på hvilke forretningsdata du indsamler, i hvilken platform – og at dette er et centralt investeringsområde i flere og flere brancher.

Hent vores gratis e-bog om datastrategi.

Din forretning

”Hvor vil du gerne hen?” handler om den fremtid, udvikling og innovation du ønsker for din forretning. Dette kommer før alt andet – det afgør valget af dataplatforme, det bestemmer retningen på din dataindsamlingsstrategi, og det afklarer din investeringsvillighed når det kommer til data.

“Du skal investere i dine data for at sikre dit fremtidige innovationspotentiale. “

Er du klar?

Hvor langt er du på datarejsen? Ofte orienterer man sig mod en data readiness model i flere stadier. Den kunne for eks. have 3 stadier som:

 1. Digitalisering: Dine forretningsdata er digitaliserede og tilgængelige
 2. Platform: Du udnytter og tager beslutninger ud fra aggregeret, centraliseret data
 3. Intelligens: AI lærer af dine data og giver dig helt nye indsigter du kan handle direkte på

Her er det vigtigt, at du husker, at der er niveauer af hvor meget data du har, men hvis vi fokuserer på hvor du gerne vil hen, så er alle niveauer i spil fra starten, som det også er illustreret her:

I Delegate tænker vi alle niveauer ind uanset startsted. Selv hvis du eksempelvis er nået til at digitalisere din virksomhed og så småt overveje hvilken dataplatform du vil benytte, så vil vi fra start hjælpe dig med at sikre at det datagrundlag du etablerer, i fremtiden kan udnyttes som træningsdata af intelligente løsninger der understøtter dine mere langsigtede forretningsmål.

“Når vi i Delegate arbejder med at gøre vore kunder datadrevne, så er det naturligt for os, at vi sikrer en vidensoverførsel der medfører, at man som kunde opnår mulighed for selv at kunne drive løsningerne efterfølgende.”
– Lars Bo Nielsen, Head of Data & AI hos Delegate

Ifølge en analyse fra McKinsey Global Institutes, viser det at datadrevne organisationer har;

23
gange så stor sandsynlighed for at erhverve nye kunder
6
gange større mulighed for at fastholde kunderne
19
gange større sandsynlighed for at være lønsomme.

Data i dag

Kombinationen af de teknologiske muligheder og de eksplosivt stigende datamængder, gør at anvendelsesmulighederne af data er uendelige i vores internationale samfund, hvor objekter kommunikerer med hinanden, udveksler og opsamler data 24/7. I Danmark er vi i front, når det kommer til udveksling og opsamling af data. Danmark er det 5. mest connectede land i verden. (Global Connectivity index nov. 2019). Som udgangspunkt er det ikke svært at blive datadrevet, men som leder kræver det, at du tør tage et valg – et valg om, at data skal tages seriøst og anvendes strategisk.

I Delegate ser vi mange eksempler på at virksomheder, i forskellige industrier har taget et strategisk valg om at data er vitalt og et værdifuldt omdrejningspunkt i deres strategi. Eksempler: Mærsk Container Industri, Clever, STARK og ISS

Nogle af de nye trends er:

 • CDO / Dataspecialister indtræder på direktionsgangen
 • Agile Dataplatforme, hastighed og tilgængelighed til data er key
 • IoT er ikke længere forbeholdt produktion og logistik
 • Kundeoplevelse (Customer Experience CE) og Analytics er i kraftig vækst
  • I form af Churn Prediction
  • Anvendelse af kunstig intelligens (AI) fremfor kundetilfredshedsmålinger
 • Analytics og selfservice BI er blevet en naturlig del alle projekter
 • Tilliden til Machine learning (ML) og kunstig intelligens er øget kraftigt grundet konkrete usecases, og indgår som en del virksomhedernes analysestrategi.
“Denmark has a solid foundation for developing IoT capabilities and using sensor data to drive future innovation. It can also bring together partners and source solutions to put businesses on track to an IoT future. Studies show that Danish companies are confident about the potential of IoT, with the nation’s advanced infrastructure able to support IoT rollout.”
– Global Connectivity Index, 2019
“Digital Hub Denmark, a public-private partnership, will be able to transform Denmark into one of the main European tech-hubs in the areas of artificial intelligence, IoT, and big data. This will improve companies’ access to talent and facilitate collaboration on digital business models between larger companies, start-ups, and universities”
– Global Connectivity Index, 2019

Data & AI i Delegate og Broad Horizon

Delegate vil ikke være som de fleste – vi ønsker at være de bedste. I dag er vi 145 Data & AI specilister i Broad Horizon gruppen hvoraf de 50 er i Delegate i Danmark.

Delegate og Broad Horizon ved hvor afgørende det er for enhver organisation der ønsker at være datadrevne at have en effektiv dataplatform. Delegates Dataplatform er et fleksibelt teknologisk fundament til at blive datadreven. Det er her data indsamles og udstilles, så de kan anvendes til alt fra analytics og AI til at kunne blive integreret med andre applikationer.

Læs mere om Dataplatformen og AI.

Delegate tager også den organisatoriske og etiske side med i dialogen med vores kunder. Fokus på dataetik hænger godt sammen med Delegates værdier, og vi har et stort engagement inden for dataetik på nationalt og EU-plan. Ud over at være officiel stakeholder på EUs European AI Alliance assessment list for etisk AI, konsulterer vores AI-eksperter løbende den danske regering om dataetiske retningslinjer – f.eks. som medlem af regeringens dataetiske ekspertgruppe, samt som leverandør af den dataetiske værktøjskasse, som skal sikre at AI-udviklere får hjælp og inspiration til at udvikle etiske AI-løsninger. Læs mere om AI “EU – det onde og det gode” og “AI som driver for digitaliseringen“.