Dataplatform | Bliv en datadrevet virksomhed i dag

Fundamentet for at blive en datadrevet organisation
Dataplatform

Fundamentet for en datadrevet organisation

Din organisation har, som mange andre, et ønske om at være datadrevet. For at sikre en vellykket datadrevet organisation, kræver det, at du har styr på jeres kultur samt har adgang til din virksomheds data.

For at skabe et succesfuldt fundament kræver det, at data stilles til rådighed fra centralt hold – for at opnå det fulde potentiale ved at blive en datadreven organisation.

Det er her en central dataplatform kommer i spil, hvor data, der er relevant for forretningen indsamles og udstilles, så det kan anvendes til alt fra at træffe strategiske beslutninger til at blive integreres i en applikation.

“Når vi i Delegate arbejder med at gøre vore kunder datadrevne, så er det naturligt for os, at vi sikrer en vidensoverførsel der medfører, at man som kunde opnår mulighed for selv at kunne drive løsningerne efterfølgende.”
– Lars Bo Nielsen, Head of Data & AI hos Delegate

Fokus på værdiskabelse

Det er vigtigt at et dataplatformsprojekt ikke bliver noget der foregår i et lukket rum/forum. Fokus skal fra dag 1 være på værdiskabelse. Hvilken data giver den største værdi at stille til rådighed internt? Der kan være tale om både internt genereret data men også offentlige data eller data man skal købe. (De tre P’er: Private, Public, Purchasable). Du skal begynde med at prioritere de forskellige use cases, så du og din virksomhed kan få hurtige wins. Er der flere use cases til den samme datakilde er det jo bare endnu bedre.

Eksempler på use cases:

  • Kundefastholdelse/mersalg i form af ekstra services baseret på data
  • Analyser af anvendelse og fejl for produkter/service
  • Mere relevant markedsføring baseret på kundeadfærd
  • Forudsigelse af maskinnedbrud baseret på sensordata

Hvilken teknologi skal man vælge

Valget af teknologi kan først besvares når du har et fornuftigt bud på de datakilder, der skal integreres i dataplatformen og hvad anvendelsen skal være:

  • Er der krav om at data skal udstilles realtid, tæt på realtid eller er batch processering tilstrækkelig?
  • Hvilke datatyper er i spil? Er det struktureret data, semistruktureret eller ustruktureret?
  • Hvor store datamængder er der tale om?
  • Hvilke profiler har de personer der skal anvende data? Er der tale om data scientists, analytikere, udviklere eller ”citizen developers”?

Når du overvejer spørgsmål som disse, giver det mening at vurdere om teknologier som Azure Synapse Analytics, Azure Databricks eller et produkt som Customer Insights, bør indgå som en del af jeres dataplatform.

Hos Delegate er vi eksperter i at afdække kunders behov og etablere en dataplatform der matcher dine behov.

Delegate anvender de førende tech i Gartners Magic Quadrant

Microsoft er de seneste 13 år – og også i 2020 – udnævnt af Gartner som førende i Magic Quadrant i kategorien platforme til analyse og Business Intelligence.  2020 Gartner Magic Quadrant | Power BI (microsoft.com) Ligesom Databricks også er førende inden for Data Science og Machine Learning:  Databricks Named A Leader in Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms – The Databricks Blog.

Business Intelligence og Analytics

Business Intelligence er ikke nyt

Konceptet Business Intelligence (BI) hjælper din virksomhed med at kunne levere den rette information til de rette mennesker på det rette tidspunkt. Der er ikke tale om et nyt fænomen. Hvor der tidligere var fokus på ledelsen og statiske rapporter til faste tidspunkter, er der med klassisk BI blot i højere grad fokus på hele organisationen og nu med selfservice muligheder.

Den centraliserede tilgang fra tidligere kan ikke stå alene. De enkelte medarbejder skal gøres i stand til selv at arbejde videre med hvad der centralt stilles til rådighed ved brug af selfservice BI.

Med BI anvender du historiske og aktuelle data til analyser. Med Business Analytics technologier kan du opnå ny indsigt i /simulerer/forudsige en fremtidig udvikling, både for topledelsen og den enkelte medarbejder, baseret på data og statistiske metoder, hvorimod Business Intelligence fokuserer mere på historisk performance.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Uanset om du har en eksisterende løsning der skal løftes til skyen eller har behov for rådgivning ifm. at tilbyde self-service BI på en struktureret måde, uddannelse i MS Power BI eller noget helt fjerde kan vi hjælpe dig.

Vi hjælper med at sikre at den MS-teknologi der vælges, passer til dit behov og sikrer en fornuftig governance uanset om den skal etableres på Power Platformen eller i Azure eller en kombination af de to. Et andet vigtigt aspekt for at sikre en fornuftig adoption, er hvor og hvordan visualiseringer skal præsenteres. Hvis det gøres hvor brugerne arbejder, f.eks. i Teams eller Dynamics 365, er der større sandsynlighed for at det anvendes, i stedet for at brugeren skal åbne en central BI platform.

Næste skridt på din data rejse

Har du styr på at komme fra data til indsigt? – og skal du videre på din data rejse, er et naturligt skridt, at se på at gå fra indsigt til handling. Dette ligger typisk udenfor klassisk BI. Det naturlige næste skridt er at tilbyde centraliseret IT eller som self-service med f.eks. Power Automate. Så du f.eks. notificeres i Teams eller en opgave kan oprettes til en sælger i D365. Vi har kompetencerne både teknisk og procesmæssigt til at hjælpe dig videre, også når det ikke kun er regelbaseret logik der er brug for men i stedet AI. Læs mere om hvordan vi arbejder med AI her.

Microsoft Power Platform er en samling af software-as-a-service (SaaS) services: Power BI til analysering, Power Apps til appudvikling og Power Automate der består af en workflow-automatiseringsmotor.
Med Power Platformen følger intuitive værktøjer som gør det enkelt at tilpasse og udvide apps, forretningslogik og forretningsgange, så de let understøtter forretningens behov.

I en datadrevet kultur, hvor beslutninger tages hurtigt, er det vigtigt at brugerne let kan analysere og omdanne data til indsigtsfulde visualiseringer – via det rette datagrundlag med Microsoft Power BI.