Indlæg af Peter Østergaard

Delegate, mere TEAL og mindre orange

5. februar 2021

Hvordan sikre man i en vidensorganisation at der er autonomi og fokus på den enkelte medarbejder? Samtidig med at man kan skalere og indfri ambitionen om at være en vækstvirksomhed, understøtte værdier som nærvær og anerkendelse, og sikre mest mulig medbestemmelse og indflydelse hos de enkelte medarbejdere?

I Delegate har vi valgt en løsning, hvor vi danner større selvkørende teams, altså mere TEAL og en mindre orange organisation1. Den optimale størrelse på Teams i Delegate er mellem 12 og 15 personer når de er komplette.

Hos Delegate har vi indtil for nylig arbejdet i mindre teams på 5-6 personer. Det har givet den udfordring, at i takt med Delegates vækst, at organisation ikke har kunne følge med. Der var ganske enkelt for få Teamleads og vi kunne ikke skalere i det tempo vi ønskede. Samtidig var organisationen begyndt at blive hierarkisk, ikke fordi det var hensigten, men fordi det langsomt udviklede sig sådanne.

I Delegates kultur er der grundlæggende en tro og tillid til autonomi. Vi tror på, at vores kultur og værdier et langt stykke hen ad vejen kan være guideline for hvordan vi opfører os og er. Vi ønsker at finde den rette balance mellem alignment og autonomi, som figuren nedenfor illustrerer.

[1] Begrebet Teal og orange organisation stammer fra Frederic Laloux som i bogen ”reinventing organisations” beskriver forskellige organisationsstrukturer. Orange er en klassiske hierarkisk og bureaukratisk organisation mens en teal organisation er en organisation med stor medbestemmelse og selvledelse, fx holakrati.

alignment-autonomi

Optimal balance mellem alignment og autonomi. Kilde: Erik Korsvik Østergaard, ”Teal dots in an orange world”  

Selvstyring

I 2020 kom situationen omkring corona pandemien, hvor vi arbejdede mere distribuereret gennem det meste af året og autonomien blev selvforstærkende. Med kombinationen af vores kultur og den distribuereret arbejdssituation opstod ideen om større og mere selvstyrende teams. Vi var desuden blevet inspireret af en gruppe medarbejdere, der var kommet til Delegate som et team og allerede arbejdet som et stort selvstyrende team og de viste vejen…

Teorien om ”circles” eller teams i en ”Teal” organisation er at man samles omkring en mission, et purpose eller en opgave. Vores purpose og dermed også opgaven i vores teams går på at sikre at vi opfylder vores medarbejder- og kundeløfte og at vi herigennem understøtter væksten i Delegate. Dette er det enkelte teams primære fokus.

Vi har lavet følgende retningslinjer for de enkelte team:

  • Den nøjagtige fordeling af opgaver og struktur i teamet er helt frivillig. Det er lagt over til teamet selv at løse hvordan teamet fungerer.Så længe de overordnet mål og purpose er intakt.
  • Vi har et ”TeamLead” som overordnet er ansvarlig for teamet, så her er der et orange element. Vedkommende står på mål for de resultater som teamet skal ”levere” til Delegate.
  • Vi har defineret en Leadrolle, som teamet kan vælge at anvende. Måske forsvinder denne rolle, måske ikke. Vores skifte sker som sagt fra en mere hierarkisk struktur med et lead og team af 4-5 medarbejdere. Vi er meget opmærksom på ”nærvær” som er en af vores værdier og den vil vi fortsat gerne sikre. Derfor har vi pt. Valgt at fastholde en Lead

I Delegate arbejder vi ikke med en model hvor teams kan opløses og dannes løbende. I vores model er teamet fast, det er muligt at skifte team, men det er ikke meningen i udgangspunktet. Medlemmer i vores teams er sat sammen således at medlemmerne i teamet bedst muligt supplere hinanden mht. erfaring, kompetencer og teknologisk fokus. Delegate er et it-konsulenthus, og dermed meget fokuseret på de kompetencer vi har i forhold til at løse projekter hos vores kunder.

 

Hvad er det endelige setup for Delegate bliver, ved vi endnu ikke. Men rejsen er begyndt, og vi må sikre at den bringer os derhen hvor der er balance, og vi lever op til vores overordnet mål om at være en god arbejdsplads skabt på et fundament af sunde værdier, og hvor den enkelte medarbejder kan se sin egen udvikling. Og at kunderne synes at Delegate er en god samarbejdspartner.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.