AALBORG FORSYNING: Ny app til håndtering af expences og procesoptimering klar på én dag

Aalborg Forsyning er udgjort af en række forsyningsvirksomheder, som er ejet af Aalborg Kommune. Aalborg Forsyning forsyner sine kunder med fjernvarme, køling, gas og vand, ligesom forsyningsselskabet afleder spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning. 

I tæt samarbejde har Delegate og Aalborg Forsyning skabt en app, der procesoptimerer håndteringen af expences.

Aalborg Forsyning har behov for at optimere deres processer, især de processer, der er forbundet med expense-håndtering i organisationen. Selskabet har et antal kreditkort og et antal brugere til hver af kortene, and samtidig er der et antal administratorer til hvert kort, som håndterer afregning og afstemning på kortene. Dette betyder, at administrationen bruger en del tid på at indsamle bilag samt håndtere og fordele udgifterne.

Tidligere blev processen med behandling af expences håndteret via flere forskellige excel-ark og mails med billeder af bilag, som blev sendt frem og tilbage. Processen var tung, fuld af manuelle opfølgninger og risiko for fejl. 

Som et forsøg etablerede Delegate og Aalborg Forsyning derfor et en-dages hackaton, hvor målet var at komme så langt som muligt med en løsning baseret på Power Apps. 

På Hackatonet fik vi i fællesskab etableret en datamodel i CDS (Microsoft Dataverse), en Model-Driven app til administration af expenses og en Canvas-app som kortbrugerne kunne bruge på deres telefoner. 

Arbejdsgangen er nu væsentligt forbedret – brugerne tager blot et billede af deres kvitteringer og noterer relevante informationer om udlægget. Administratorerne kan med det samme se udlægget og afstemme og fordele udgifterne. 

Efter Hackatonet manglede kun finpudsningen og derefter præsentationen for brugerne, hvorefter første version af løsningen var klar til brug. 

Would you like to be contacted?

Fill out the form

We would be more than happy to help your organization. Fill out the form and we will contact you as soon as possible.

Morten Fritsch, Director

mfr@delegate.dk
+45 53 53 69 59

Latest Cases

ISS: An Optimal Workplace Using IoT Data

Delegate har i tæt samarbejde med Microsoft og ISS skabt en IoT Data platform som ved hjælp af IoT-teknologi giver indblik i faktorer som påvirker komforten på arbejdspladsen.

Start your next project with us

en_GBEnglish