Energitilsynet får system til indberetning
Med det nye indberetningssystem kan sekretariatet for energitilsynet forene indberetninger fra elnetselskaber og varmeværker i en samlet elektronisk form.
Energitilsynet

Nyt fleksibelt system til indberetninger

Sekretariatet for Energitilsynets nye indberetningssystem (ENAO) gør det muligt på en let måde at forene indberetninger fra elnetselskaber og varmeværker i en samlet elektronisk form.

Energitilsynet fører tilsyn med, at priser og kundevilkår i den danske energisektor overholder de gældende love. Indberetninger fra elnetvirksomheder og varmeværker samles derfor hos Sekretariatet for Energitilsynet, som efterfølgende behandler de indkomne data. Data som spiller en vigtig rolle i Energitilsynets arbejde.

De store mængder data blev tidligere indberettet meget forskelligt, fordi de kom via systemer, der ikke var ensartede. Det krævede derfor manuelt arbejde at tilpasse indberetningerne, sådan at dataene kunne behandles. Sekretariatet for Energitilsynet havde derfor brug for et system, som kunne sikre en samlet indberetningsform. Systemet skulle samtidig være fleksibelt, fordi lovgivningen på energiområdet løbende ændrer sig.

Lettere og mere effektiv databehandling

Delegate og Sekretariatet for Energitilsynet har nu i samarbejde udviklet en løsning, der imødekommer disse behov. Sekretariatet kan nu selv tilpasse systemet, så det løbende kan opdateres i forhold til den gældende lovgivning. Per Nørgård Vogelius, projektleder i Energitilsynet siger at, “Det er blevet nemt for os at gå ind og ændre i de informationer, vi ønsker vores kunder skal indberette. Dette har en meget stor værdi for os. ”

ENAO har gjort hverdagen lettere for Sekretariatet for Energitilsynet blandt andet fordi, det ikke længere er muligt at indskrive forkerte tal eller enhedsnavne. Dette har fjernet risikoen for fejl i indberetningerne og behandlingen af dem. Det er derfor blevet lettere at validere resultaterne, fordi det er blevet lettere at trække specifikke data ud til løbende opfølgning. De ensartede indberetninger sparer samtidig Sekretariatet for en mængde manuelt arbejde. En ekstra bonus er, at systemet er både “… meget brugervenligt og let overskueligt. ” Siger Per Nørgård Vogelius.

Sekretariatet for Energitilsynets brugere får også glæde af det nye system, fordi ENAO ifølge Per Nørgård Vogelius giver dem et “… langt bedre overblik… ” over deres indberettede data. De får også mulighed for at gå tilbage i tiden og på den måde sammenligne de indberettede data. Igennem historiske data kan man derfor nu direkte sammenligne den løbende udvikling fra år til år.

Professionelt samarbejde

Samarbejdet med Delegate har ifølge kontorchef for Varme, Martin Windelin været yderst professionelt. “Man har tydeligt kunnet mærke, at Delegate er en virksomhed, som er særdeles vant til at håndtere store IT projekter. Der har været grundig, løbende afrapportering i forhold til fremdriften i projektet.”.

For Delegate var det vigtigt, at den løsning der blev udviklet byggede på Sekretariatet for Energitilsynets ønsker og erfaringer. For eksempel havde Sekretariatet erfaret, at deres tidligere specialudviklede system var sårbart, fordi det var svært tilgængelig for andre end den specifikke systemleverandør at ændre selv simple tekster og alle justeringer af formularerne. Delegate prioriterede derfor, at det nye system blev baseret på en standard CMS platform, og at de nødvendige tilpasninger komplementerede de mange standardfunktioner. Det er en af Delegates kerneværdier at søge de langsigtede, holdbare løsninger.

Projektleder Per Nørgård Vogelius siger, at han har oplevet samarbejdet med Delegate som meget positivt. “Når de ønsker vi havde fremført, ikke viste sig at være de mest optimale, har Delegate været yderst omstillingsparate med de nye tilføjelser uden større ekstraomkostninger. Her skal Delegate have stor ros for en ekstraordinær fleksibilitet.”

“Vi har hjulpet rigtig mange kunder med at digitalisere processer, der ikke kun løfter interne arbejdsgange, men også kundernes oplevelse. Med kompetente konsulenter og dygtige udviklere, kan vi hjælpe jer med at optimere selv de sværeste processer. Ring til mig på telefon 53 53 69 59, så starter vi med en snak om din virksomheds behov.”
– Morten Fritsch, Director hos Delegate

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.