Forecasting og pipeline-styring
Delegate

Forecasting og pipeline-styring

Delegate arbejder med forecasting og pipeline-styring for at optimere forretningen. Denne proces gennemfører salgsafdelingen minimum en gang om måneden. Dette giver et kvalificeret bud på hvordan de kommende 1, 3 og 6 måneder kommer til at se ud.

Forecasting og pipeline-styring er en svær disciplin – ikke kun hos Delegate. Det er en disciplin som de fleste salgs– og/eller leveranceorganisationer ønsker at være bedre til. Langt de fleste af de virksomheder vil gerne kunne se, hvordan den kommende omsætning udvikler sig. Det er også godt at vide, hvilke nye kunder det er realistisk at lukke den kommende periode.  

Success i denne disciplin bygger i høj grad på opdaterede pipelines. Men pipelinen har udviklet sig over tid – herunder hvilke kunder eller projekter, som er tabt eller vundet. Historiske data, der kan belyse udvikling og tendenser i tidligere pipelines, giver et godt afsæt i forhold til et brugbart forecast.  

Det er vitalt for vores planlægning i Delegate, at vi kan planlægge bemanding på forskellige projekter. Lige netop dét kan vi gøre ved hjælp af forecast – både på kort og langt sigt. Det er bl.a. ved hjælp af denne disciplin, at vopdager hvilke områder, der kan løbe ind i bemandingsudfordringer i både positiv og negativ retning.

Historiske data

De historiske data, vi får via forecasting og pipeline-styring, er med til at sikre, at Delegate er on-track eller om der er områder, der skal have fokus for at komme tilbage på sporet. Ofte bruger vi de historiske data til at sammenligne den nuværende pipeline med data fra den historiske pipeline, idet vi kender de faktuelle resultater og på dette grundlag nemmere kan vurdere de fremtidige resultater, herunder om vi er på rette vej i forhold til vores ambitiøse vækstmål.  

Delegate har vi samlet historiske salgsdata i en årrække, således har vi et solidt data-fundament for at anvende med AI (kunstig intelligens). Med hjælp fra AI kan vi arbejde med vægtede pipelines. Disse individuelle vurderinger af tabte og vundne muligheder, som kommer os til gode ift. forecasting på vores fokusområder. Vi arbejderne løbende med at fremskrive pipelines og følger udviklingen ift. den ønskede vækstrate.

“På baggrund af muligheden for at opsamle data i forbindelse med vores pipelinearbejde, er det muligt at arbejde proaktivt med vores pipelines og ikke mindst har vi fået mulighed for at besvare spørgsmål som er superrelevante for vores mulighed for vækst, planlægning og bundlinje – alt sammen, bare fordi vi gemmer vores historiske data.”

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.