Kvinder i IT: Sara Tugcu Pedersen

8. februar 2023

"IT er simpelt og komplekst på samme tid"

En bachelor indenfor IT og kommunikation var ikke teknisk nok for Managing Consultant i Delegate, Sara Tucgu Pedersen. Derfor søgte hun ind på IT-Universitetet, og tog på udveksling i USA, for at beskæftige sig med blandt andet data mining og programmering.

”Jeg har nok altid haft en fascination for at ”bridge gapet” mellem tech og mennesker. Måske fordi min far er ingeniør, mens min interesse for kommunikation kommer fra min mor. Jeg brugte mine sabbatår efter gymnasiet på at reflektere over den laveste fællesnævner for folk her i verden, og jeg kom frem til, at det er kommunikation – og dernæst er det IT,” fortæller Sara.

Hendes fascination for IT ligger i høj grad i paradokset af, at IT er lige dele simpelt og komplekst på samme tid:

”Der er noget omkring det tekniske, den her ’black box’, som jeg synes er drøninteressant. Du har kodekser for, hvordan du skriver det her system, så det virker. Og alligevel, når du så begynder at bygge det og lave ændringer, tilføjelser eller integrere – altså tilføjer menneskelige dynamikker – så bliver det superkomplekst. Vi ved på papiret, hvordan det vil agere, men i realiteten hænger det ikke altid sådan sammen. På den måde er IT, ligesom mennesker, simple og komplekse på én gang, og dét motiverer mig helt vildt.”

Sara drømte om at starte sin IT-karriere som konsulent og var fast besluttet på at lande en stilling hos den globale konsulentvirksomhed Accenture, når specialet var afleveret. Skæbnen ville i imidlertid, at hun blev gravid med sit første barn midt i ansøgningsforløbet:

”Det var vigtigt for mig at spille med åbne kort, og heldigvis var folkene hos Accenture sådan ”Selvfølgelig skal du være hos os alligevel”. Så der endte jeg hos en stor kunde, hvor vi sad et stort team og lavede en opgradering fra Lotus Notes til Microsoft 365.”

Flash forward til januar 2020, hvor Sara og hendes mand netop er hjemvendt efter nogle år i Tyskland, hvor de får deres andet barn. I sin søgen efter et nyt job i Danmark falder hun over Delegate.

”Det var så fedt at se en virksomhed, der turde skrive eksplicit på sin hjemmeside, at vi sætter medarbejderens trivsel først. Så jeg sendte en uopfordret ansøgning afsted og kom til samtale. Og så ramte corona.”

”Der er noget omkring det tekniske, den her ’black box’, som jeg synes er drøninteressant. Du har kodekser for, hvordan du skriver det her system, så det virker. Og alligevel, når du så begynder at bygge det og lave ændringer, tilføjelser eller integrere – altså tilføjer menneskelige dynamikker – så bliver det superkomplekst.”

Konsulent i Delegate

Efter et halvt års stilstand på grund af Corona, kan Sara i sensommeren samme år træde ind på Delegates kontor i Virum, hvor hun i dag er Managing Consultant, lead for fem kolleger og sidder med kundeansvaret for en af Delegates største kunder:

”I regi af vores kunde, har jeg overordnet tre hatte. Den ene hat er mit ansvar for at sikre, at alle delegaters hos denne kunde, trives og får den sparring og støtte de har brug for. Det vi i Delegate kalder ‘medarbejderløftet’. Den anden hat er, at sikre partnerskabet med vores kunde, at de er glade og tilfredse, og at vi udvikler os sammen, så vi kan understøtte deres rejse bedst muligt. Det vi i Delegate kalder vores ‘kundeløfte’. Den tredje hat er, at jeg som funktionel konsulent, er en del at af et Scrum Team, hvor jeg støtter op, hvor jeg kan, i forhold til at ’bridge gapet’ mellem IT og forretning. Eksempelvis ved at sørge for, at vi leverer værdi med udgangspunkt i det, platformen kan inden for standard, da jeg ikke er programmør. Den røde tråd for alle hattene er en personlig kerneværdi jeg har, om at skabe nærvær.”

En typisk dag for Sara starter med 15 minutters scrum seance, hvor hun tjekker ind med hendes team og kortlægger, om der er nogle udfordringer, som skal vendes. Og så har hun en backlog af opgaver, hun er dedikeret til:

”Det kan for eksempel være at afklare nye ønsker til platformen fra forretningen. Over en periode, ét eller flere sprints, vil det være en iterativ proces, hvor jeg undersøger, hvad deres behov egentlig er. Et meget lavpraktisk eksempel kunne være, at en kunde har en idé om, at de ønsker sig en specifik funktionalitet, men faktisk er det egentlige behov noget helt andet. Men enten fordi kunden står midt i det, eller på grund af noget politisk, har de fastlåst sig på én specifik løsning. Her er det min opgave at sætte mig ind i kundens forretning og problemstilling og kunne udfordre, og konkretisere mulige løsninger, funderet i en forståelse om hvilken værdi de ønsker at skabe.”

Saras rolle kræver, at hun kender platformen og ved, hvad systemet kan, og så skal hun være bevidst om, hvornår en opgave kræver nogle andre ressourcer end dem hun selv besidder:

”Hvis der er udfordringer i en løsning hos kunden, har jeg som konsulent et ansvar i også at vide hvornår det ikke er mit domæne, og så løfte opgaven og sikre, at den forankres det rette sted, ved at ‘empower’ mine kolleger til at tage ansvar for opgaven. Mit mål er at vi sammen som et team kan være mere proaktive end reaktive.”

Mangel på kvindelige rollemodeller

I en branche hvor kvinderne er i markant undertal, har Sara manglet forbilleder som eksemplificerer, hvordan man kan balancere både karriere og familie og de ting, man ellers synes er vigtige i livet:

”Jeg har manglet nogle at spejle mig i, i forhold til hvordan jeg gerne vil dyrke min karriere. Nogen som står på mål for og repræsenterer de bløde værdier og interesser i en branche, som på papiret har en lidt mere maskulin tilgang til det hele.”

Hvad vil du sige til en kvinde, som overvejer at søge ind i IT-branchen?

”Do it! Du skal ikke være usikker på, om der er plads til dig, og det du kan bringe til bordet. Da jeg først begyndte at tro på, og blive bedre til at italesætte dét jeg bringer af værdi, så begyndte andre også at se det. Lige fra begyndelsen af min studietid, er jeg gennem for eksempel case competitions og karrieredage blevet præget af en norm om, at IT-branchen er baseret udelukkende på maskuline værdier, fordi den ofte var repræsenteret af sådanne i disse fora. Og det var ikke et miljø, jeg kendte fra IT-universitetet, hvor vi bare sad og nørdede sammen, og hvor alle, uagtet bløde eller hårde kerneværdier, kunne bidrage med noget. Så jeg sad med en usikkerhed omkring, hvordan jeg skulle passe ind i the corporate world. Men det er jeg jo lykkedes med i dag.”

Et liv i balance, hvor der både er plads til karriere og fritid, er netop, hvad Sara er kommet nærmere i Delegate:

”I Delegate er der plads til at skabe balance, at vi som medarbejdere kan være hele mennesker og stadig være ambitiøse. Vi har en kultur præget af feminine værdier, stadfæstet i vores kerneværdier; vores DNA om gensidighed, anerkendelse og nærvær. Det er så vigtigt, fordi det gennemsyrer alt hvad vi gør – vores fællesskab og projekter – og dermed vores succes.”

da_DKDanish