IT-strategi sender CRM i skyen hos ISS
Et Cloud-drevet CRM (customer relationship management) skaber fundament for endnu bedre kundeoplevelse og en effektiv salgsproces.
ISS

Fra klassisk on-premise til Cloud-drevet CRM

ISS er i gang med den helt store omstilling fra en klassisk CRM on-premises løsning til Dynamics 365. Det er en rejse mod clouddrevet CRM, der ikke bare gør det lettere at få det store kundeoverblik med samlede processer, men som også skaber fundamentet for en endnu bedre kundeoplevelse og en effektiv salgsproces.

Rejsen i skyen er et globalt projekt, der omfatter lokationer i 32 lande, og går under projektnavnet CRM@ISS.

”Vores kommercielle processer kræver i stigende grad et bedre globalt samarbejde, og derfor er et fragmenteret systemlandskab for CRM meget hæmmende i vores dagligdag, da for mange interaktioner foregår på mail, og analyser tager lang tid at lave. Valg af en cloud baseret løsning var naturlig pga. den øgede fleksibilitet og hurtige adgang til ny funktionalitet.” –  Rolf Andersen, CRM@ISS Product Owner.

Hvorfor migrere til CRM-online?

For rigtig mange virksomheden er skyen blevet en vigtig parameter – det gælder også ISS. Skyen giver nemlig mulighed for at prioritere og kanalisere interne ressourcer til forretningsudvikling og styrkelse af konkurrenceevnen, frem for at fokusere på servervedligeholdelse, support og opgraderinger.

Der er en række fordele ved at flytte CRM i skyen. Med Dynamics 365 får ISS blandt andet:

 • Øget fleksibilitet da kapaciteten kan skaleres løbende efter behov. Det betyder, at ISS kan skalere op og ned på månedlig basis, og nemt kan ændre antallet af brugere og mængden af data
 • Øget effektivitet og smidighed, fordi løsninger i skyen kan købes til fast abonnementspris
 • Besparelser på udgifter til hardware og vedligeholdelse
 • Adgang til alle data når som helst og hvor som helst
 • Hurtig adgang til ny funktionalitet, da nye features lanceres hurtigere til cloud-versionen end til on-premise løsninger

Bedre og nemmere integration med de øvrige programmer i Microsoft Suite (Office 365, Power BI, OneNote, Yammer m.fl.)

Udover de generelle fordele ved skyen, er beslutningen hos ISS baseret på deres grundlæggende IT-strategi. Målet er ganske klart at opnå øget funktionalitet og bedre forståelse for organisationens kunder.

”CRM@ISS skal sikre, at vi forstår vores kunders behov. Det skal forbedre vores muligheder for at vinde, vækste og fastholde vores Key Account kunder. Det er ret enkelt.” –  Rolf Andersen, CRM@ISS Product Owner.

Opgaven hos ISS

Delegate har hjulpet ISS med migrering fra deres CRM 2015 on-premises løsning til Dynamics 365. Projektet omfatter blandt andet:

 • +4000 brugere
 • Migrering af 32 lande
 • Flytning af CRM-tilpasninger til skyen
 • Migrering af data
 • Tilpasning af eksisterende integrationer

Langt de fleste af ISS 32 lande brugte den gamle on-premises løsning, men før migreringen for alvor tog fart, var der behov for at 8 lande, der aldrig havde benyttet CRM, skulle med på platformen.

Ved at tage springet i skyen, har ISS allerede oplevet store fordele. For selvom projektet endnu ikke er rundet af, oplever brugerne af CRM allerede betydelige forbedringer. Det gør de blandt andet, fordi en del af opgaven har bestået i optimere processer og arbejdsgange med re-design af ISS sikkerhedsmodel for at åbne op for globalt samarbejde.

Eksempler på en bedre brugeroplevelse er:

 • ISS har fået konsolideret data fra separate CRM-organisationer til én samlet global løsning. Det betyder, at alle brugere har samme overblik og indblik i en kunde med al data til rådighed.
 • En re-designet og optimeret salgsproces i CRM har strømlinet arbejdsgange på tværs af lande og øget governance.

Fordele ved CRM@ISS

Allerede forud for projektet havde ISS tydeligt defineret, hvorfor de skulle flytte CRM i skyen, og hvilke forventninger de havde til værdien af projektet. Omdrejningspunktet var optimering af den strategiske salgsproces, og de forventede fordele var i den forbindelse:

 • At ISS i fremtiden kan træffe særdeles velbegrundede og intelligente beslutninger i forhold til langsigtede vækstprioriteter
 • At det bliver lettere at koordinere indsatsen i forhold til at opbygge og dyrke de rette relationer til de rette mennesker hos de rigtige organisationer
 • At ISS vil kunne arbejde med optimering af målrettede marketingtiltag, der rammer kundens behov
 • At opnå gennemsigtighed for at effektivisere budprocessen
 • At ISS får overblik og let kan guide den enkelte medarbejder i forhold til fastholdelse og vækst af kunder
 • At få et tydeligt indblik i hvorvidt ISS leverer på kundeløftet og formår at vækste og fastholde kunder

”Samarbejdet med Delegate har været meget tæt i løbet af projektet. Jeg har specielt værdsat fleksibilitet når målene skulle nås, og hvordan vi i fællesskab prioriterer opgaverne i en agil proces. Delegates indgående kendskab til vores on-premise løsning har været en forudsætning for projektets gennemførsel.” –  Rolf Andersen, CRM@ISS Product Owner.

Udover de generelle fordele ved skyen, er beslutningen hos ISS baseret på deres grundlæggende IT-strategi. Målet er ganske klart at opnå øget funktionalitet og bedre forståelse for organisationens kunder.

”CRM@ISS skal sikre, at vi forstår vores kunders behov. Det skal forbedre vores muligheder for at vinde, vækste og fastholde vores Key Account kunder. Det er ret enkelt.” –  Rolf Andersen, CRM@ISS Product Owner.

CRM hos ISS er en rejse

ISS har planlagt den globale migreringen til Dynamics 365 som en rejse. Det har de af 4 simple grunde:

 • Det sikrer at der leveres på ROI i hvert enkelt stadie
 • Det øger mulighederne for at skabe sikkerhed omkring ibrugtagning
 • Det giver hurtigere resultater
 • Det letter håndtering af risiko og omkostninger

Med ISS størrelse tager alle dele af rejsen tid. Det tager tid at flytte de enkelte brugere, og det tager tid at sikre korrekt brug hos de enkelte medarbejdere. Derfor er ISS CRM-projekt planlagt til 3 år, hvor hvert år har sit eget fokus.

Visionen er, at CRM@ISS over tid skal favne alle roller og processer hos ISS som en komplet ”Kunde 360” løsning, hvor alle medarbejdere har det fulde indblik i det enkelte kundeengagement.

”Vi fortsætter det gode samarbejde”, udtaler Henrik Hannemose, Managing Consultant hos Delegate og siger dette om de næste stadier: ”Nu handler det blot om at prioritere benhårdt blandt de mange gode idéer organisationen har for at udvide brugen af D365 og videreudvikle på platformen. Indtil videre har vi primært fokuseret på ”Sales” og procesoptimering i D365. Nu står mulighederne åbne for at udnytte resten af D365-platformen med blandt andet PowerApps.”

Vil du læse mere om Strategisk Rådgivning, Power Apps, CRM (Customer Relationship Management), Kunde 360, Digital Selling eller Dynamics 365?

“Vil du høre mere om mulighederne, og hvad der egentlig skal til for at tage springet fra en on-premise løsning til skyen? Ring til mig på telefon 53 53 69 59, så starter vi med en snak om, hvor I er i dag, og hvilke behov I har.”
– Morten Fritsch, Director hos Delegate

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.