Indlæg af Michael Sebastian Nanfeldt

IT-organisationen i et cloud-perspektiv

16. december 2018

Nu, hvor I har besluttet at gå ”i skyen” stiller nye spørgsmål sig i kø: Er vi som organisation klar? Kan vores organisation rumme at skulle arbejde med de nye teknologier og services som Cloud Computing leverer? Har vores medarbejdere de rette kompetencer? Hvilke muligheder har vi for at optimere afdelingen, og hvordan vil det ændre vores måde at arbejde på i fremtiden?

Spørgsmålene skal I have svar på inden I påbegynder cloud-projektet. For uanset hvordan I er organiseret (Digital Native Organisationer undtaget), vil omstilling til skyen udfordre jeres måde at arbejde på, og I er tvunget til at optimere for at få maksimalt udbytte af jeres investering.

Sådan optimerer I organisationen

Lad os se bort fra muligheden for blot at købe eksterne konsulenter til at løse problemstillingen. I har forhåbentlig en eksisterende IT-organisation, der kan tilpasses, så medarbejderne fortsat kan levere høj kvalitet og service dag efter dag, år efter år. Det kan de dog kun, hvis I accepterer, at det ER et stort spring også for erfarne IT-medarbejdere at skulle arbejde med ny teknologi, nye værktøjer og en helt ny platform.

For det er det, I får med skyen. Det kræver tilvænning og omstillingsparathed (det er en floskel, men i dette tilfælde er det rammende!).

I skal altså have fokus på hele IT-organisationen. Et godt sted at starte er at få identificeret huller og uhensigtsmæssigheder i processer og arbejdsgange. Har I ikke et klart billede af jeres nuværende arbejdsgange, er det på tide at få det! Uden indblik er det umuligt at optimere og få overbevist organisationen om, at måden hvorpå de arbejder i dag, ikke er hensigtsmæssig i forhold til at arbejde i skyen.

Der venter i virkeligheden lederen af IT-organisationen noget af en opgave.

Som leder skal du overordnet se på de store linjer, men du skal samtidigt huske på, at de fleste medarbejdere i organisationen har et snævert fokus på egne opgaver. De er operationelle med praktiske opgaver, der får systemerne til at fungere og holder forretningen kørende. Så selvom overgangen til skyen på overfladen (særligt for uden for stående) kan virke som små ændringer, har det vidtrækkende betydning for de enkelte medarbejdere.

På nuværende tidspunkt vil den vågne læser have draget en parallel til Change Management. I realiteten er introduktion af Cloud Computing et projekt bestående af lige dele nye teknologiske kompetencer og organisatorisk forandring. Det skal holdes skarpt for øje!

Fra klassisk IT-organisation til “cloud”-organisation

Hvad er det så lige, der kendetegner en IT-organisation, der er optimeret og arbejder med et ”cloud” mindset. For det er i virkeligheden det, der skal til. Det er der, I skal hen.

En cloud-organisation er bedst beskrevet som en organisation, der ikke hænger fast i gamle vaner og vedligeholdelse. Den er gearet til at fokusere på udvikling og design.

Det har selvfølgelig afsæt i ledelsen. Ledelsen har haft fokus på kompetenceudvikling, og ikke antaget at de medarbejdere, der sad med vedligeholdelsesopgaver i den klassiske IT-organisation, havde kompetencer, der kunne gøre sig gældende i et cloud-perspektiv. Det er en antagelse I simpelthen ikke må gøre!

Medarbejderen i en cloud-organisation er ikke nødvendigvis en anden type. Men det kræver villighed at tage springet, for i det spring ligger nye arbejdsopgaver og et nyt fokus. I går væk fra vedligeholdelse og drift. Løsninger optimeret til skyen – eller endnu bedre bygget på standard cloud applikationer, kræver ikke vedligeholdelse som I kender det fra jeres on-premise løsning. Det frigiver enorme ressourcer, som kan bruges på udvikling af nye forretningsapplikationer, der kan rykke hele forretningen. Det er der, I skal have medarbejderne hen. Det er det, de skal brænde for.

Med den hat på, er IT-organisationen ikke længere at betragte som en service- eller driftsfunktion, der ikke bidrager til bundlinjen. Tværtimod!

Hvordan får I det optimale ud af skyen & hvordan når I i mål?

En cloud-organisation. Det lyder alt sammen meget godt. Men det er en rejse, og det kræver målrettede tiltag at nå derhen.

Lad os dele et par råd, som vi altid giver vores kunder:

For det første skal I bevæge jer fra en tankegang, der fokuserer på, hvordan I kan integrere cloud i IT-organisationen. Vend det på hovedet, og overvej hvordan I får IT-organisationen integreret i Cloud Computing. I skal simpelthen tænke nyt!

Men lad os lige gå et skridt tilbage. For det er i virkeligheden usandsynligt, at I migrerer alle jeres løsninger til cloud på én gang (hvis det overhovedet kommer til at ske). Det betyder, at I vil være nødt til at opdele jeres IT-organisation i to: Én der tager sig af de gamle on-premise løsninger med de processer og metoder, der er hensigtsmæssige her, og én der er gearet og ansvarlig for jeres cloud-løsninger. Princippet er kendt som Bimodal IT.

Det betyder, at I ikke skal omfavne Cloud Computing gennem jeres eksisterende IT-organisation. I stedet skal I tilføje et kompetence- eller ekspert-center, der kan lede de nye processer og arbejdsområder i cloud-organisationen. Det behøver (eller bør) ikke være en selvstændig afdeling, men det er vigtigt med organiseringen, for det understreger, at der er tale om en ny måde at arbejde på med nye processer og ikke en omskrivning af den gamle måde at arbejde på.

Med introduktion af den nye organisering er det selvfølgelig vigtigt at måle jeres succes. Vores anbefaling er altid, at I udarbejder helt klare definitioner for Cloud KPI’er.

  • Hvor opnår I fordele i forretningen ved at overgå til skyen?
  • Hvad er målet?

I skal også huske:

  • At fordele gøres målbare så I kan følge succes
  • At Cloud KPI’er bliver underbygget af forretningens overordnede KPI’er
  • At Cloud KPI’er løbende bliver brugt til at underbygge, at organisationen er på rette vej

Den Bimodale IT-model bliver først overflødig den dag, jeres legacy løsninger er udfaset. Først den dag, går Cloud Computing fra at være ”det nye eksplorative” til at være en forudsigende standard, hvorpå hele jeres forretning bygges. Men I har bygget gradvist op, og er helt klar til at være en ren cloud-organisation.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.