Krifa: Fra CRM 2011 i kælder til D365 i Cloud

Krifa
Fra on-premise til agil cloud løsning baseret på D365 og Azure 

Opgradering af CRM 2011 on-Premise til D365 og etablering af cloud-strategi og løsning baseret på Azure.

Krifa er Danmarks fjerde største fagbevægelse, de har ikke kun et erklæret mål om at skabe god arbejdslyst for deres medlemmer, men også Danmark generelt. Deres primære IT-system til medlemshåndtering var 10 år gammelt og stod overfor en nødvendig opgradering. Opgaven var derfor at flytte Krifas store og meget komplekse system fra eget serverrum, til et moderne og mere tidssvarende cloudbaseret system. 

”Det var en nødvendighed. Der skulle ske noget. CRM2011 var løbet ud af support. Vi stod overfor et valg. Naturligt med opgradering/migrering, men til hvad? Efter grundige analyser valgte vi cloud-løsningen – Dynamics 365. Dels for at skabe et teknologisk tigerspring, dels for at lade Microsoft fremadrettet gennemføre de løbende opdateringer. Vores fokus bliver herefter fuldt ud kanaliseret til, hvordan vi fortsat kan forbedre serviceringen af det enkelte medlem samt skabe muligheder for yderligere digitalisering, hvor det er såvel meningsskabende som værdiskabende. Dette er naturligvis under fuld udnyttelse af hele potentialet på Dynamics 365.”

– Jens H Terkildsen, IT-Chef hos Krifa

Krifas Microsoft CRM 2011 understøttede alle processer i Krifas organisatoriske elementer, Fagforening og a-kasse: Fra første kontakt med medlemmet til en vurdering af arbejdslysten og derefter igennem hele arbejdslivet – både i forbindelse med ledighed, over til medlemmet får udbetalt dagpenge og endeligt til udtrædelse af arbejdsmarkedet.

Som en del af opgraderingen har Krifa valgt en udpræget Cloud-strategi, hvor de ikke kun flytter medlemsløsningen, men også mange af de omkringlæggende services ud i Azure.

Kort om løsningen

Løsningen indeholder omfattende forretningslogik og adskillige integrationer til og fra andre systemer. Før projektet var Krifas løsninger primært driftet on-premise. Et mål for projektet var ikke kun at flytte CRM til D365, men også at få etableret en ny infrastruktur baseret på Azure og en mere cloudbaseret tilgang.

Den færdige løsning kører derfor på D365 og samtidig er Azure taget i brug flere steder

  • Adskillige Azure services som håndterer forretningslogik imellem de forskellige applikationer.
  • Databaser som tidligere var hostet lokalt, er flyttet til Azure.
  • Overvågning ved brug af Application Insights.

Løsningen før

Løsningen efter

Kortere vej fra tanke til handling

Krifa har opnået en meget mere agil tilgang til deployment. De nye services og komponenter i D365 og Azure er langt mere afkoblet fra hinanden og de interne afhængigheder er fjernet.

Før var deployment, en stor monolitisk proces hvor alle komponenter skulle deployes samlet, nu laves der enkelte deploys flere gange dagligt af de enkelte komponenter.

Samarbejdsform

Krifa ønskede, på baggrund af tidligere erfaringer, at have ansvaret for leverancen, for at sikre en større grad af forankring og ejerskab for den færdige løsning.

Projektet er derfor i høj grad et produkt af et tæt og løbende samarbejde mellem Krifa og Delegate, hvor det absolutte fokus har været at få den bedst mulige løsning, og ydermere også få en proces hvor der ikke blot leveres, men hvor der også var fokus på løbende opkvalificering.

Resultatet er en løsning, som Krifas egne folk kender og tilmed har ejerskab overfor. Dermed bliver efterfølgende vedligehold mindre omkostningstungt. Samtidig er Krifa i høj grad selv i stand til at videreudvikle og drage fordel af de nye teknologier.

”Med egne IT-udviklere prioriterer vi rigtigt højt, at vi har/får et indgående kendskab til de systemer vi anvender i betjeningen af knap 160.000 aktive medlemmer. Med Delegate har det været muligt at indgå i et forpligtende samarbejde og fællesskab, hvor kendskabet fortsat er i Krifa. Det høster vi rigtig mange frugter af nu, hvor opgraderingen er gennemført og hverdagen er over os. Undervejs i processen har Delegates medarbejdere indgået i vores teamet som kollegaer og ikke som leverandører.
– Jens H Terkildsen, IT-Chef hos Krifa

Brug af Microsoft Power Platform

Med et omfattende fokus på Microsoft som platform, er der mange nye muligheder som skal benyttes. Udover Azure-platformen kigger Krifa på de mange muligheder i Microsoft Power Platformen. Der er allerede bygget en komponent til opsamling af dialogen med medlemmer, mens øvrige dele af platformen tages i brug løbende.
Dermed er opgraderingsprojektet færdigt, rejsen mod Cloud er godt i gang, og der er mange fordele der endnu ikke er blevet realiseret.

Læs mere om Krifa på Facebook og LinkedIn.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.