Finansforbundet har fået nyt markedsledende karriereunivers

Finansforbundet har fået nyt markedsledende karriereunivers

 

Det nye tiltag hedder Worklife Investment Universe og inkluderer en digital platform som Delegate, i samarbejde med Think! Digital, har udviklet. Think har stået for UX og design, mens Delegate har været ansvarlige for at udvikle CMS.

 

Finansforbundet er fagforening for medarbejdere i den finansielle sektor i Danmark. Med det nye karriereunivers bliver Finansforbundet nu en endnu stærkere medspiller for sine medlemmer. Det digitale univers indeholder bl.a. karriereafklarende øvelser og muligheden for at lave en karriereplan. På denne måde nuanceres og styrkes dialogen mellem medlemmerne og Finansforbundets konsulenter.

 

”Finansforbundet står med, Worklife Investment Universe, styrket i forhold til at støtte medlemmerne i at udvikle deres kompetencer og arbejdsliv, så de fortsat er sikret en plads på det finansielle, eller øvrige arbejdsmarked. Udviklingen af det digitale univers var derfor et meget vigtigt projekt for os.” siger Senior Projektleder hos Finansforbundet, Jesper Randbæk Christensen.

 

En positiv og læringsrig proces

 

Udviklingen af universet har været både et interessant og intensivt forløb, hvor produktion af indhold, design og udvikling har kørt sideløbende. Delegates konsulenter har ifølge Worklife Investment koordinatoren hos Finansforbundet, Anne Agerbæk, udmærket sig ved deres store fokus på læring, som er systematiseret i løbende evalueringer, de såkaldte sprint reviews. Den løbende refleksion undervejs i processen har gjort, at det trods stramme deadlines ikke kun blev et godt resultat, men også en positiv proces, siger Anne Agerbæk. Og en proces hvor styringen med arbejdsprocessen har bevirket, at folk har kunne holde balance i deres arbejdstid. Det har samtidig været en meget positiv oplevelse at forholde sig til gode og dårlige erfaringer undervejs i stedet for efter projektets afslutning.

 

Delegates konsulenter er, ifølge Anne Agerbæk, professionelle, interesserede og imødekommende. De formår at skabe fornemmelsen af, at alle involverede er ét samlet team, som arbejder for ét samlet mål. Konsulenterne har samtidig et personligt overskud, hvilket sikrer en god stemning selv i perioder med tidspres.

 

Nødvendigt med specialiserede kompetencer

 

”Delegates konsulenter formåede hurtigt at sætte sig ind i Finansforbundets behov og i hvad slutproduktet skulle være. Konsulenternes professionalisme og tekniske kompetencer har skabt stor tryghed undervejs i udviklingsprocessen. Vi er derfor meget tilfredse med samarbejdet med Delegate.” siger Jesper Randbæk Christensen.

 

Ifølge Anne Agerbæk har konsulenternes specialiserede kompetencer været afgørende for realiseringen af projektet. Delegates konsulenter kombinerer højt specialiserede IT kompetencer med forretningsforståelse, og forstår at kommunikere til alle interessentniveauer, siger Anne Agerbæk.

 

For yderligere information kontakt:

 

Direktør, Peter Østergaard på 2058 8838

 

Eller Business Development Manager, Morten Fritsch på 5353 6959