Kvinder i IT: Jeanne Grundtvig Theander Laisbo

10. maj 2023

”Det, der driver mig, er at skabe meningsfuld forandring gennem ledelse og optimering af processer."
Jeanne Laisbo har oprindeligt læst økonomi og datalogi på Copenhagen Business School, men sidder i dag som Chief Marketing Officer og er ansvarlig for Marketing, Employer Branding og Rekruttering i Delegate. Hun er med egne ord stadig en ”datanørd”, og det bruger hun dagligt i sit arbejde.

Kigger du udelukkende på eksamenspapirerne, kan Jeanne Laisbo med en uddannelse indenfor datalogi og økonomi lige så vel sidde ude blandt konsulenterne i Delegate, som hun kan sidde som Chief Marketing Officer. 

Hendes erfaring som leder udspringer af militæret, hvor hun var i seks år, blandt andet som officer på Skive kaserne, inden hun begyndte at studere i 1998. I dag ser hun det som sin fornemmeste opgave at udstikke retningen for sit team og komme i mål ved at skabe motiverede kolleger, som tør tage ansvar: 

”Jeg stiller krav og har høje forventninger til mine dygtige kolleger. Jeg udviser en høj grad af tillid. Mine medarbejderes trivsel og udvikling er helt afgørende for, at vi i fællesskab kan lykkes. Det kræver motiverede medarbejdere, der tør tage ansvar, og for mig er det en naturlig del af deres udvikling, at de også begår fejl – for det er oftest her, læringen ligger gemt.” 

Som Chief Marketing Officer har Jeanne ansvar for strategi, udvikling, medarbejderudvikling og budgettering indenfor alt i relation til marketing: 

”Det, der driver mig, er at skabe meningsfuld forandring gennem ledelse og optimering af processer, og min fornemmeste opgave er at udstikke retningen, sikre fremdrift og komme sikkert i mål.” 

”Siden jeg blev færdig på datalogistudiet, er der jo heldigvis kun kommet flere kvinder ind i IT-branchen, men langt fra nok. Virksomheder og samfundet er nødt til at anerkende og udfordre de barrierer, der hindrer kvinder i it-branchen.”

Strategisk blik på data

Jeannes baggrund fra forsvaret og CBS bruger hun dagligt i teamet, som er præget af skarp struktur og en datadrevet tilgang til marketing: 

”Alt er sat i faste rammer og er bygget op efter skabeloner, så vi opnår et unikt overblik. Vi skal vide, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Men vi er også et kreativt team, hvor der skal være plads til at prøve nye idéer af.” 

Stort set alle marketingindsatser bliver derfor tracket, herunder hjemmeside, sociale medier, e-mails, kampagner m.m.: 

”Ved at kombinere teamets kreative ressourcer med en datadrevet strategi, kan vi producere skarpt og relevant content, som skaber størst mulig forretningsværdi.” 

Diversitet i IT-branchen er nødvendigt

Selvom udviklingen går den rigtige vej, er kvinder forsat markant underrepræsenteret i IT-virksomheder og på IT-uddannelser. I rådgivningsbranchen generelt er kun 13,5 procent af de øverste ledere kvinder, mens 36 procent af konsulenterne er kvinder. Desuden forlader kvinderne hurtigere konsulentbranchen igen: 

”Jeg synes, det er interessant at kigge på, hvorfor kvinder – som jeg selv – tager en IT-uddannelse for efterfølgende ikke at bruge den i dele af branchen. Min uddannelsesbaggrund giver rigtig god mening i min nuværende stilling, men i virkeligheden burde jeg være ude i IT-leverancen, for branchen skriger på kvalificeret arbejdskraft.” 

Og uden en aktiv indsats for at få endnu flere kvinder med ombord, kommer IT-branchen til at mangle endnu flere hænder i fremtiden: 

”Siden jeg blev færdig på datalogistudiet, er der jo heldigvis kun kommet flere kvinder ind i IT-branchen, men langt fra nok. Virksomheder og samfundet er nødt til at anerkende og udfordre de barrierer, der hindrer kvinder i it-branchen.” 

Som ansvarlig for rekruttering har Jeanne derfor også et stort fokus på diversitet: 

”I Delegate ønsker vi at fremme udviklingen ved at udfordre vores egne fordomme og bias og vise, at der er mange forskellige veje ind i branchen. Det er svært at finde kvalificerede kandidater til job i IT-branchen, så vi har ganske enkelt ikke råd til ikke at forsøge at gøre noget ved status quo. Det gør vi blandt andet ved at sætte fokus på kvindelige rollemodeller, og så er vi i gang med at implementere en ny ledelsesstandard indenfor ligestilling og diversitet, kaldet DS 5001.” 

Hvad vil du sige til en kvinde, som overvejer at søge ind i IT-branchen? 

”Gør det! IT-branchen er ekstremt innovativ og i konstant udvikling, se bare på ChatGPT. Du bliver en del af fremtiden, hvis du vælger en karriere indenfor IT, og du kan vinkle dit job efter dine interesser.”  

da_DKDanish