Nellemann Gruppen får ny HR-platform i skyen
Med den nye HR-løsning har de taget et stort skridt og fremtidssikret processer og arbejdsgange.
Nellemann Gruppen

Fremtidssikret HR-løsning i Cloud

Nellemann Gruppen, består af mere end 10 selskaber, der alle har fokus på import og salg af maskiner til vej og park, finansiel leasing af luksusbiler samt salg af biler til erhverv og private.

Med over 118 år i den danske bilbranche har Nellemann både historie, der rækker langt tilbage i fortiden og visioner, der rækker langt ind i fremtiden. De har fokus på at gøre tingene ordentligt og rigtigt hver gang!

Derfor har Nellemann Gruppen også taget springet i skyen og løftet deres HR-processer ind i et miljø med automatisering, strømlining og compliance som omdrejningspunkt.

Fra manuelle processer til standardisering 

Som rigtig mange mellemstore organisationer, består HR hos Nellemann Gruppen af få nøglemedarbejdere. Med få medarbejdere og mange lokationer er det let at falde i fælden med manuelle processer, dokumenter der ligger lokalt hos medarbejderen, og rutiner der ikke er dokumenteret.

Problemet med den løsning er til at få øje på: Det er umuligt at leve op til kravene i GDPR – For ikke at tale om det skrøbelige i set-uppet, i det tilfælde at en HR-medarbejder bliver syg eller forlader sin stilling.

Det kunne de også se hos Nellemann, der tog springet i skyen og fremtidssikrede deres HR-løsning, med alle de fordele det fører med sig.

”Hos Nellemann gruppen havde vi et stort behov for at sikre vores processer, ensarte måden vi arbejder på og ikke mindst sikre vores medarbejdere det samme flow for de årlige HR- processer,” siger Mikkel Lindegren, Koncern IT chef (CIO).

Hvad har Nellemann Leasing fået i skyen?

Personlige HR-mapper: Hver medarbejder har fået en personlig mappe, som den enkeltes leder og HR har adgang til. Dermed samles al information om hver enkelt medarbejder i et stort overblik, og slettes automatisk efter GDPR og virksomhedens interne regler. Hver medarbejder har adgang til dele af deres egen mappe, så de kan se deres personlige HR-info som eksempelvis MUS-skemaer og certificeringsdokumenter.

Påmindelser: Automatiske påmindelser sendes til HR og den relevante leder ved fødselsdage og jubilæer – en lille ting, som har stor betydning.

Samtykke modul: HR får det store samtykkeoverblik i et separat modul, der hiver data fra de enkelte medarbejderprofiler og giver fuldt overblik over, hvem der må være med på billeder mv.

Rettighedsstyrring: Med rettighedsstyrring har Nellemann sikret, at den enkelte leder og medarbejder kun kan tilgå de mapper og sider, der er relevante.

Teknologien bag Nellemanns HR-løsning

Nellemanns HR-løsning er bygget på WorkPoint 365 til Microsoft SharePoint (Office 365). Det er Delegates standardløsning til HR, med moduler defineret af Nellemann ud fra deres specifikke behov.

WorkPoint 365 er 100% integreret i Office 365. Det betyder at Nellemann let kan gemme mailkorrespondance og dokumenter fra Outlook, Word, Excel osv. direkte i HR-løsningen. På den måde er det ligetil, når de skal opdatere medarbejderkompetencer, kurser, CV, ansættelsesdokumenter, samtaledokumenter eller lignende på en medarbejdersag.

Resultatet

Med Nellemanns nye HR-løsning har de taget et stort skridt og fremtidssikret processer og arbejdsgange i HR. De har sikret medarbejdernes data og fået ét system, der giver det helt store overblik – for alle medarbejdere.

”Med det nye HR-system, har vi opnået en løsning, der har fjernet en stor mængde manuelt arbejde, samt sikret at data nu bliver opbevaret forsvarligt og inden for organisationens og lovgivnings rammer,” siger Mikkel Lindegren og fortsætter: ”Fordi løsningen er bygget på WorkPoint 365, har vi endvidere opnået en platformsløsning, der udvider vores SharePoint platform og bidrager til flere procesunderstøttende løsninger i fremtiden”.

Samarbejdet med Delegate

”Samarbejdet med Delegate har været professionelt, og leverancerne har fulgt den oprindelige plan og budget. Da SharePoint i Nellemann organisationen er forholdsvis ny, har Delegate afsat de nødvendige ressourcer til at sikre forståelsen for brugen og løbende administration af løsningen,” siger Mikkel Lindegren.

Nellemann Gruppen forventer, at Delegate også skal levere kommende WorkPoint løsninger i fremtiden.

“Vil du høre mere om, hvordan vi kan optimere dine arbejdsgange i HR? Ring til mig på på telefon 53 53 69 59, så ser vi nærmere på din virksomheds behov.”
– Morten Fritsch, Director hos Delegate

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.