Digitalisering af den offentlige feltarbejder

13. oktober 2022

Repræsentanter fra det offentlige Danmark mødtes i slutningen af september hos Microsoft i Lyngby og online for at dele erfaringer og viden om digitalisering af det offentlige feltarbejde. Programmet bød blandt andet på oplæg fra KPMG og Microsoft samt Delegate og Miljøstyrelsen.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, men yderligere digitalisering er nødvendig, hvis det offentlige skal kunne imødekomme fremtidens udfordringer. Netop dét var udgangspunktet, da Christian G. Koch-Bentzen, Business Group Lead hos Microsoft, bød velkommen til en formiddag ”Ud i felten med det offentlige”.  

Digitalisering af det offentlige er en nødvendighed

Fremtidens offentlige sektor vil være langt mere datadrevet på alle fagområder, end den er i dag, og teknologi gør det muligt at gentænke den måde, vi leverer offentlig service på. Det var to af hovedpointerne, da Maria Damborg Hald, direktør for Public Sector hos Microsoft Danmark, og Bo Møller, Business Applications Industry Lead hos Microsoft, præsenterede tre presserende udfordringer, som det offentlige står overfor lige nu. 

Den første udfordring er et øget pres på de offentlige budgetter og krav om effektivisering. I fremtiden skal det offentlige derfor kunne levere effektive processer, og det krav forsvinder ikke igen. Den anden presserende udfordring det offentlige står overfor er en historisk mangel på arbejdskraft. Derfor bliver optimerede arbejdsgange, digitalisering af processor samt automatisering aktuelt som aldrig før. 

Den sidste udfordring handler om tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft: Fremtidens offentligt ansatte vil ikke sidde og arbejde i Excel-ark, men har klare forventninger til, hvilke redskaber som bliver stillet til rådighed i deres arbejde. Og hvis man vil tiltrække – og ikke mindst fastholde – dygtige medarbejdere, så skal det offentlige i gang med at implementere mere moderne platforme, forklarede Maria Hald Damborg. 

De potentielle gevinster ved en bedre digital understøttelse i det offentlige vil blandt andet være, at man opnår mere enkle og effektive arbejdsgange, en bedre sammenhæng i systemunderstøttelse som reducerer kompleksitet og bedre mulighed for at indsamle og anvende data. 

“Vi i Overvågningen har en vision om, at vi skal samle vores arbejdsprocesser og data ét sted. På den måde får vi standardiseret og ensrettet vores overvågning, så vi arbejder ens på tværs og sikrer, data er ens,” siger Sacha Hvitfeldt Kofod. 

Field Service skal hjælpe Miljøstyrelsens medarbejdere i felten

Som det gode eksempel på digitalisering i det offentlige, præsenterede Miljøstyrelsens Overvågning et igangværende digitaliseringsprojekt, som Delegate er partner på. 

Sacha Hvitfeldt Kofod, projektleder i Miljøstyrelsen, og Delegates Principal AI Specialist og leverance-ansvarlig på projektet, Erik David Johnson fremlagde på dagen hovedlinjerne bag samarbejdet og den kommende løsning. 

Miljøstyrelsen overvåger alt fra vandløb til natur og forskellige arter, og Overvågningen er fordelt på i alt fem forskellige enheder på tværs af Danmark. Der er altså mange forskellige mennesker og interesser at imødekomme, når en ny løsning for overvågning skal udvikles og implementeres: 

“Vi i Overvågningen har en vision om, at vi skal samle vores arbejdsprocesser og data ét sted. På den måde får vi standardiseret og ensrettet vores overvågning, så vi arbejder ens på tværs og sikrer, data er ens,” siger Sacha Hvitfeldt Kofod. 

Visionen er at benytte Field Service i Dynamics-platformen til at understøtte samtlige arbejdsprocesser i overvågningen samt integrere relevant data via databanken. Den endelige løsning skal gøre det nemmere for den enkelte medarbejder i felten at tage de rigtige prøver, de rigtige steder og sikre, at han eller hun har al nødvendig information lige ved hånden. Første fase af projektet går live om få uger. 

Et blik ind i nærmeste fremtid

Som et sidste indslag, fik de fremmødte deltagere mulighed for på egen krop at prøve Microsofts HoloLens2. Med HoloLens2 kan man samarbejde med kolleger, selvom de befinder sig et andet sted end en selv, og ved hjælp af et holografisk lærred, der er overlejret ens fysiske miljø, kan man nemt løse konkrete problemer i realtid. 

En medarbejder uden forudgående erfaring kan for eksempel blive guidet af sin kollega til at skifte et kabel sikkert og korrekt, uden at kollegaen skal være fysisk til stede. Medarbejderen i felten ifører sig blot HoloLens2 og kan herefter få hjælp til at løse problemet trin for trin, her og nu. 

Teknologien kan med fordel udnyttes i mange forskellige brancher, og HoloLens2 bliver allerede brugt i en række private virksomheder rundt om i Danmark – dog ikke i det offentlige endnu. 

da_DKDanish