Dokumenthåndtering

DOKUMENTHÅNDTERING

STRØMLINET DOKUMENTATION SAMLET ÉT STED

 

Fordelene ved digitaliseret dokumenthåndtering er meget klare: Det giver sikkerhed for, at al dokumentation er samlet ét sted, på en ensartet måde, med korrekt metadata. Derved undgås det, at sager ligger gemt lokalt hos en enkelt sagsbehandler eller nøglemedarbejder med alle de ulemper, dette kan skabe for hele organisationen.

 

At give alle medarbejdere adgang til samme dokumentation, giver en helt anden sikkerhed for, at det altid de senest opdaterede og dermed korrekte dokumenter, medarbejderne får fat i. Det er effektivt både her og nu i forhold til at optimere medarbejderens tid, men også på den lange bane med enklere processer for revidering, og færre fejl. 

 

Dokumenthåndtering kan være et godt sted at starte den digitale transformation, til stor gavn for både den enkelte medarbejder og organisationen som helhed. Vi ved, at offentlige og halvoffentlige organisationer i særdeleshed har oplevet store effektivitetsfordele ved en skræddersyet løsning med automatisk overlevering til statens arkiver eller andre instanser.