PMO

Effektivt værktøj der giver et professionelt overblik

 

Delegate har udviklet en Best Practice template til PMO, som bygger på løsningerne WorkPoint og PowerBI. PMO løsningen er et effektivt værktøj til projektstyring, der giver overblik over alle igangværende projekter (porteføljestyring), samt fremdriften i det enkelte projektforløb.

 

Udgangspunktet for løsningen er at skabe et effektivt projektstyringsværktøj, der giver overblik over alle igangværende projekter (porteføljestyring) samt fremdriften i det enkelte projektforløb. Med systematisk gate- og fasestyring hjælper løsningen jer – sikkert og nemt – gennem hele projektforløbet fra automatisk opgavetildeling, gennem detaljeret processtyring til den afsluttende evaluering. Gatestyring sikrer således, at I ikke skifter fra en fase til en ny i et projekt, før alle opgaver og krav er opfyldt i den pågældende fase. Udover håndtering af processen, risiko, dokumentationen, mails og overblik har vi lavet en PowerBI plug-in som hjælper jer med at få et professionelt og intuitivt indblik i økonomiske- og projektorienterede KPI mål på aggregeret og detaljeret niveau.   

 

Med en Best Practice template kan I komme i gang hurtigt, da vi har et stærkt udgangspunktet for jeres endelige løsningen.

 

Læs mere om Workpoint