processen

Hvad kan du se frem til ved at samarbejde med Delegate?

SAMMEN SIKRER VI SUCCES

 

Kernen i Delegates løsninger er vores tilgang til digitaliseringsprojekter. Det er aldrig bare vores projekt... eller jeres. Det er et samarbejde fra start til slut. 

Derfor arbejder vi med en fast række definerede processer og services, som vi ved, er nøglen til vores fælles succes.

 

RÅDGIVNING

 

I har sikkert allerede en klar vision og nogle klare (og ambitiøse) målsætninger.

 

Den del har de fleste virksomheder styr på. Men hvis I ligner mange andre virksomheder, mangler I muligvis et helt klart overblik over præcis hvilke teknologiske værktøjer, der skal bruges til at understøtte jeres mål, og hvordan de skal sættes sammen for at skabe størst mulig værdi.

 

Hos Delegate hjælper vi jer godt på vej med strategisk rådgivning. Vi bidrager med ekspertise og forretningsindsigt, og er med til at inspirere, skabe klarhed og kortlægge det nøjagtige IT-roadmap, der skal understøtte jeres overordnede forretningsstrategi. Vi analyserer jeres IT, jeres behov og kommer med vores klare anbefalinger til, hvordan I kommer i gang med jeres digitaliseringsrejse.

 

 

 

Cloud rådgivning

 

Office365, Azure m.fl. er fremtidens platforme til understøttelse af jeres forretning. Platforme, der konstant er opdateret, og samler alle funktioner ét sted. Men hvad er jeres reelle behov, hvad bør I optimere, og hvordan skal I gribe transformationen an?

 

Vi hjælper jer på vej og starter helt fra bunden med at se på, hvad der er kritisk for jeres forretning. Målet er, at vi sammen kan effektivisere jeres forretning med en fremtidssikret løsning, hvor du og dine kollegaer altid har alle filer i seneste version lige ved hånden. 

 

Klar til at hoppe i skyen?

"YOUR FUTURE WORKPLACE"

 

Hvordan ser den moderne samarbejdsplatform ud? Hvilke IT-værktøjer kan din organisation drage nytte af i det daglige?

 

De spørgsmål skal I have afklaret, inden I søsætter den store digitale transformation. Det kan Delegate med vores store erfaring og tekniske indsigt hjælpe jer med at få svarene på ved en ”Your Future Workplace” workshop. Vi tager jer igennem en dag, hvor du og dine kollegaer aktivt får lov til at sidde foran en PC eller tablet og afprøve de nyeste samarbejdsværktøjer fra Microsoft. 

 

Målet med workshoppen er kort og godt, at I får indblik I de muligheder, der ligger i den "moderne" arbejdsplads. I skal ikke blot tage vores ord for det... I skal selv se og opleve forskellen.

 

 

Scoping & Planning

 

Vi hjælper jer godt fra start med vurdering og planlægning af jeres digitaliseringsprojekt.

 

I definerer behovet – vi leverer løsningen. Sådan da, for vi vil altid forholde os kritiske og gøre, hvad vi kan for at hjælpe jer med at komme rundt om alle overvejelser i forhold til jeres reelle behov. Sammen kan vi skabe en fremtidssikret løsning.

 

Det gør vi bedst med et Scoping & Planning forløb, hvor vi sammen dykker helt ned i jeres udfordringer og ligger grundstenene til løsningen. Sammen kommer vi igennem workshops, demoer og måske hackatons for at få helt styr på, hvordan jeres digitaliseringsrejse skal se ud. 

AGIL LEVERANCE

 

Den agile udviklingsmetode ”scrum” er en arbejdsmetode, der har ét mål: At minimerer udviklingstiden, så I kan komme hurtigere mod mål.

 

Med scrum arbejder vi i sprints af et fastsat antal uger med meget klare mål for, hvad der skal være nået ved enden af hvert sprint. Vi arbejder med daglige morgenmøder, der både inkluderer vores folk på projektet og jeres projektansvarlige. På den måde er vi sikre på, at der hele tiden er fuld enighed og klarhed over deadlines og mål.

implementering

 

Adoption er nøglen til at høste fuld værdi af jeres IT-løsninger. Det er ikke nok at få udviklet en ny IT-løsning og stille den til rådighed for brugerne. Brugerne skal forstå de nye muligheder, hvordan arbejdsgange kan forbedres og, vigtigst, ”hvad er fordelene for MIG?”. 

 

Gamle vaner er svære at bryde, og erfaringen siger os, at adoption processen kan være svær for mange virksomheder.  Vi bliver selvfølgelig hele vejen og sikrer succesen af jeres digitale løsning. Sammen laver vi en plan for, hvordan I kommer godt i gang, hvordan vi får brugerne godt introduceret til de nye arbejdsgange, og hvordan I får det optimale ud af de mange fordele ved de nye processer.

 

LÆS MERE

 

service & support

 

Hos Delegate tilbyder vi at tage ejerskab over jeres forretningskritiske applikationer. Vi tager os af drift, stiller løbende brugersupport til rådighed og giver mulighed for dedikeret 1./2. level support. Det kalder vi FastTrack.

 

Med et Delegate FastTrack abonnement løfter vi en stor del af vedligeholdelsesbyrden fra IT-afdelingens skuldre. Det giver tryghed og frigiver tid til, at I kan tænke forretning og optimering. I FastTrack aftalen er I også sikret sparring til netop optimering. Vores eksperter kan altid bringes på banen hvis I vil have sikkerhed for, at jeres fokus er på de rette applikationer eller på de mest optimale muligheder.