Adoption

Adoption

Kom godt fra start

 

Gamle vaner er svære at bryde, og erfaringen siger os at adoption processen kan være svær for mange virksomheder.  Så vi bliver selvfølgelig hele vejen og sikrer succesen af jeres digitale løsning. Sammen laver vi en plan for hvordan I kommer godt i gang, hvordan vi får brugerne godt introduceret til de nye arbejdsgange, og hvordan I får det optimale ud af de mange fordele ved de nye processer.

 

Adoption er nøglen til at høste fuld værdi af jeres IT løsninger. Det er ikke nok at få udviklet en ny it-løsning og stille den til rådighed for jeres medarbejdere. Brugerne skal forstå de nye muligheder, hvordan arbejdsgange kan optimeres og, vigtigst, ”hvad er fordelene for MIG?”.

 

I Delegates projektmodel tager vi hul på adoption processen allerede i den indledende analysefase. Sammen kortlægger vi de brugerprocesser løsningen skal understøtte. Som en del af kortlægningen undersøger vi hvordan jeres processer bliver ændret, hvilke nye muligheder det giver jer og beskriver den værdi disse muligheder i sidste ende har for medarbejderne.

 

I analysefasen ligger vi stor vægt på at få dokumenteret de præcise succeskriterier der stilles til løsningen. Målet er at være helt skarpe på hvad brugerne af den nye løsning vil se som en succes.

 

Undervejs i implementeringen af projektet tager vi løbende fat i succeskriterierne og processerne for at afstemme at den endelige løsning lever op målet. Altså at løsningen vil skabe værdi for slutbrugerne. Dette understøttes af involvering af slutbrugerne i hele implementeringen. 

 

Alle vores projekter indeholder et skræddersyet træningsforløb, baseret på løsningens kompleksitet, analysens anbefalinger og jeres erfaringer. Det er i den indledende træningen at vi sammen får adoption godt på vej, og det er den opfølgende træning der forankrer adoptionen hos hver enkel bruger.