IoT - Internet of Things

IoT - Internet of Things

HVAD ER IOT?   

 

Helt kort: IoT er en forkortelse for Internet of Things. Det er en betegnelse for teknologien, der gør almindelige fysiske ting til ekstraordinære kommunikatører ved at forbinde dem til internettet. Det er ting, der ved hjælp af små sensorer, kan indsamle specifikke data og sende data videre.  

 

Et helt konkret eksempel er skraldespanden, der automatisk giver besked, når den skal tømmes. Det er fodertruget i svinestalden, der automatisk giver besked, når der skal fyldes op. Og det er alarmsystemet, der er forbundet til kameraer, termostater og lignende, der automatisk sender besked, når der er brug for opmærksomhed.  

 

IoT er allerede en stor del af vores hverdag. Det bliver en endnu større del af fremtidens forretning. 

 

IOT I FORRETNINGEN 

 

Der er helt grundlæggende to forskellige tilgange til IoT-projekter i forretningen 

 

Det kan være, at I står med et synligt problem eller en konkret problemstilling. I det tilfælde kan I gå meget målrettet til jeres IoT-projekt med en klar plan for, hvordan en IoT-løsning skal udformes, så I kan måle på succesen og forbedre jeres forretning. 

 

IoT kan også bruges mere udforskende. I har måske en fornemmelse af, at dele af forretningen kan optimeres, og at bestemte processer kan håndteres smartere. Her vil IoT kunne bruges til at dykke ned i jeres eksisterende data og synliggøre, hvor der kan sættes ind.  

 

Uanset hvilken tilgang man har til et IoT-projektbruges den data IoT-enhederne indsamler altid til at give større indsigt i forretningen 

 

Fantasien er stort set den eneste begrænsning, når det kommer til, hvad der kan forbindes, og hvordan det kan skabe værdi.   

 

HVEM KAN BRUGE IoT? 

 

IoT spænder vidt, og alle virksomheder kan i princippet bruge teknologienDu kender din branche bedst, og kan uden tvivl finde områder, hvor IoT vil kunne gøre en forskel. Udfordringen er i virkeligheden ikke at finde på sjove eller spændende IoT-projekter – snarere at sikre, at de giver reel værdi i forretningen i form af optimerede processer, bedre udnyttelse af ressourcer og bedre bundlinje.   

 

Et IoT-projekt tager ofte udgangspunkt i en eksisterende ydelse, et produkt, en proces eller lignende.  

  

Det er en teknologi, der allerede er udnyttet i sundhedsvæsenet, i forsikringsbranchen, inden for speditiontransport, produktion og forsyning. Det smarte hjem er også drevet af IoT.   

 

IOT-LØSNINGER  

 

IoTer smart udnyttelse af data, og uanset branche er mulighederne store. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser. Derfor har vi samlet nogle af de bedste eksempler på, hvordan IoT kan bruges. 

 

 

  • IoT-sensorer i vejbelægningen, bruges til at måle temperaturen i vejen så der kun bekæmpes glatføre, hvor og når det er nødvendigt. Det sparer ressourcer og skåner samtidig miljøet. Det er en IoT-løsning, der allerede ses i flere kommuner. 

 

  • Den smarte termostat sørger for, at varmen i huset altid er, som man ønsker. Du kan selv indstille termostaten, så den kun varmer huset op, når der er nogen hjemme. Termostaten kan samtidig måle på, hvor høj frem- og tilbageløbstemperaturen er i dit fjernvarmeanlæg. Der bliver automatisk givet besked til forsyningsselskabet, som kan sænke temperaturen i hele fjernvarmenettet. Det sparer både forbruger og leverandøren for en masse penge.  

 

  • Alarmsystemer der er forbundet til kameraer, røgalarmer, vandpumpen og hoveddøren, er en af de IoT-løsninger, der både ses i det private hjem, i det offentlige og i de danske virksomheder. Går noget galt, bliver der sendt direkte besked til din telefon eller til en central. 

 

  • IoT kan også bruges i landbrugsproduktion, hvor sensorer i staldene indsamler data fra fodermaskiner og chip-enheder fra dyrene. Den indsamlede data bruges til at give landmændene et klart overblik, så de kan styre foder, vanding, temperatur og lys, uden at skulle gøre det hele manuelt. Det sikrer optimale leve- og vækstvilkår for dyr og afgrøder. Via kunstig intelligens (AI) og Machine Learning (ML) kan den indsamlede data gøre landmanden i stand til at handle før der opstår problemer 

 

  • IoT bruges også i transport & logistik. Et eksempel er overvågning af kølecontainere på fragtskibe, hvor temperatur, luftfugtighed og CO2 niveau kan følges i realtid så der gives besked, hvis eks. strømmen går. På den måde undgår man fordærvede madvarer, og kan udføre forebyggende vedligeholdelse på dele og udstyr, før der opstår problemer, der tvinger lastbiler og skibe til langvarig og omkostningsfuld reparation. 

 

  • Et andet meget konkret eksempel på IoT er i forbindelse med flådestyring, hvor brug af IoT enheder med radiosender og GPS kan give transportvirksomheder og kunder en højere gennemsigtighed med realtidssporing. Ved brug af AI og Machine Learning kan tidsog brændstofforbrug optimeres ved opsamling af data på kørselsmønster og trafikforhold. Det giver kunden mulighed for at konkurrere på pris og service.  

Hvordan kommer I i gang med IoT?  

 

Vores bedste råd er, at I starter med at se på jeres behov og jeres mål. Hvor er I på vej hen, og er der forretningskritiske processer og arbejdsgange, der kan optimeres. 

 

På den måde kan I starte jeres IoT-eventyr med udgangspunkt i forretningen. Der er sammenhæng med jeres mål, og der er en mening med den nye teknologi. Det sikrer et relevant udgangspunkt og det medarbejderengagement, der er så vigtigt for nye projekter. 

   

Men hvor skal I starte? Hvad er det rigtige projekt?  

 

HosDelegate har vi eksperter, der kan hjælpe dig med at styrke din digitale forretninggennemIoTVi hjælper med rådgivning, konfiguration og integration af din IoT-løsningVi hjælper dig altså med at finde det rette sted at starte med IoT, med at etablere et solidt Azure fundament for fremtidige projekter, med udvikling af løsningen og med at sikre integrationen til jeres øvrige systemer. 

 

Delegate er tidligere blevet kåret som Digital Transformation Partner af Microsoft for leveringen af en IoT-løsning til en stor global transportorganisation. Løsningen bidrager til løbende optimering af deres skibes performance gennem en interaktiv Microsoft AzureIoT-løsning med brug af Machine Learning visualiseret i Microsofts analyseværkøjPowerBI. 

 

kom godt fra start på iot-rejsen

få e-bogen 

 

Få e-bogen "Vejen til det intelligente produkt" og dyk ned i IoT-rejsen. Vi tager dig med skridt for skridt, og kommer rundt om forretningsperspektiver, nye muligheder og den indsats, I skal lægge, for at nå hvert trin på rejsen.