Power Hub for CRM – SMART Analytics
Større succes med at træffe rigtige beslutninger på baggrund af historiske data.
Dynamics 365

Power Hub for CRM

Adgang og brug af historiske data giver en værdifuld indsigt i, hvordan og hvornår tendenser opstår indenfor et specifikt workflow eller projekt. Det giver forretningsindsigt i særlige fokusområder – som kan tilpasses – og fremhæver emner, som måske ville være fløjet under radaren uden historiske data. Følelser og fornemmelser bliver til fakta, og beslutninger kan derfor tages på et faktuelt grundlag. Dynamics 365 gemmer ikke historiske data, men det er et gap Power Hub til sales (CRM) til gengæld udfylder.

 

Læs hvordan Delegate udnytter Power Hub for CRM, og her kan du læse vores kundecases.

Dynamics 365 Power Hub for CRM hjælper din virksomhed til at få bedre indsigt i dine historiske Dynamics 365 data: 

  • Grundlag for forbedret rapportering og sammenligning
  • Historiske data hjælper salg med at lede efter trends og prognoser 
  • Historiske data kan bruges til bedre at forudsige “fremtidige” tendenser/prognoser 

Eksempler på data: Standard PowerBI dashboard af historisk data fra Power Hub for CRM: 

Sådan kan din virksomhed bruge Power Hub og CRM i hverdagen:

  • Snapshots – Hvordan ser rapporten ud fra sidste måned?
    (skemalagt eller triggered)
  • Baselines – Fasthold data for at skabe en baseline til sammenligning
  • Highlight ændringer – Tilpas dine highlights til specifikke fokusområder
  • Trend Analyse – Hvordan har tallene udviklet sig over tid?
  • Pipeline – Udvikling over tid på produkter, mennesker, segmenter m.m.

Helt centralt for Power Hub for Customer Relationship Manager er det, at den benytter den datamodel og den database, som I allerede har etableret i virksomhedens eksisterende Dynamics 365 løsning. Power hub er en værdiskabende videreudvikling, som kan bidrage med berigelse af data.

Microsoft Power Hub er et strategisk løft, der giver nye muligheder for at bearbejde data og drage databaserede konklusioner.

Mulighederne er mange med Power Hub for CRM. Vi tager udgangspunkt i dine reelle behov. 

Delegate tilbyder Power Hub for CRM i en basis pakke til en fast pris for installation og opsætning samt et månedligt fee for softwaren. Individuelle behov kan naturligvis imødekommes.  

Er du interesseret i at høre mere om Power Hub for CRM – SMART analytics kan du booke et 30 minutters uforpligtende online møde med en af vores specialister.
Jacob Stenderup
Director
Morten Fritsch
Director