Procesoptimering

Styrk forretningen gennem procesoptimering og automatisering

Sammen optimerer vi de processer, der kan minimere ressourcespild og optimere arbejdsgange i din virksomhed.

Bliv mere effektiv i hverdagen med processer, der spiller

Procesoptimering er et vidt begreb. Det handler i bund og grund om at smide den måde, I gør tingene på under et forstørrelsesglas. Derfra kan I analysere på, hvor og hvorfor der opstår problemer, der enten kan være til gene for kunder eller for de interne arbejdsgange.

Procesoptimering handler om at minimere ressourcespild, og om at optimere arbejdsgange. Arbejdsgange er selvfølgelig et vidt begreb, og procesoptimering kan dække alt fra ordrehåndtering og klagebehandling til udbudsprocesser og on-boarding af nye medarbejdere.

Fælles for alle arbejdsgange er, at de kan optimeres, så de interne ressourcer udnyttes bedst muligt og eksterne modtagere kommer hurtigere og mere effektivt gennem jeres kanaler.

Der er, som regel, en grund til, at I gør tingene, som I gør. Historik er oftest det stærkeste argument. Men er det godt nok?

Det korte svar er: Nej. Det er muligvis lettest blot at fortsætte som du plejer, men har du den mindste mistanke om, at det kan gøres smartere, er det tid til at stoppe op og reflektere. Det skal du både gøre for medarbejdernes og for kundernes skyld og for virksomhedens bundlinje. Ofte skal der ikke store ændringer til før en proces forbedres markant.

Kom godt i gang med dit næste projekt

“Vi har gjort det før, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig på vej også. Du er velkommen til at tage fat i mig på +45 27 51 95 54, eller bliv kontaktet af os.”

Jacob Stenderup, Director

Langt de fleste serviceprocesser kan optimeres

I dag er den gode kundeservice ikke blot afhængig af dine behagelige og hjælpsomme servicemedarbejdere. De skal bestemt stadig være der, men kundeservicemedarbejderen skal være klædt på til at håndtere den enkelte kunde, hvad enten det er første eller syvende gang, I er i kontakt med kunden – og dét stiller krav!

I den optimerede organisation har man samlet alle data fra både selvbetjening og løbende korrespondance i ét system. Det giver alle i kundeservice let og umiddelbar adgang til kundens fulde historik og danner grundlaget for den gode serviceoplevelse. Hvis ikke I allerede har den gode serviceoplevelse på plads, kan vi hjælpe jer godt på vej mod digitaliserede og forretningsoptimerede serviceprocesser.

Kundeservice ydes samtidig af mange forskellige led i en organisation. Kunden kan sjældent se forskel på en servicemedarbejder og en sælger. Begge bør kunne tilgå den nødvendige information fra ét sted, så det er nemmere at sætte sig i kunden sted og afhjælpe de problemer, der er dagligdag i mange virksomheder.

Nye processer kan fjerne flaskehalse

Godkendelsesprocesser er alle de arbejdsgange, der kræver autorisering. Det kan være alt fra kørselsafregning, udlæg og rejseanmodninger, til revideringer af tegninger og anmodning om momsrefusion. I din virksomhed er det måske noget helt tredje eller fjerde.

Det er sandsynligvis langt nemmere end du går og tror. Digitalisering af godkendelsesprocesser er ikke nødvendigvis stort og komplekst at komme i gang med, og det er et projekt, der vil fjerne flaskehalse og sikre automatiserede procedurer for store som små arbejdsgange.

Det essentielle ved at digitalisere jeres godkendelsesprocesser er, at I får et overblik over, hvad der venter, I får ensrettet jeres procedurer, og I fjerner manuelle arbejdsgange – og derved med sikkerhed minimeret fejl og unødvendigt gentagende arbejde.

Vi hjælper dig med at definere processen og kortlægger de skridt I tager i dag, for at hjælpe dig og din virksomhed med at gøre det smartere i morgen!

Start dit næste projekt med os
da_DKDanish