Indlæg af Erik David Johnson

Deus Ex Time Machina(1)

2. maj 2022

Vil vi møde fantasiens AI i fremtiden? 

Fremtiden kommer til at byde på mere og mere AI teknologi. Vi bruger AI mange gange i løbet af vores hverdag – tit uden at vide det. AI er blevet en del af vores hverdag uden, at vi lægger mærke til det. Men hvordan udvikler AI sig? Får vi alle en tjener a la C3PO? Hollywood har mange udgaver af hvordan vores AI virkelighed kommer til at se ud i fremtiden, men hvor retvisende er den virkelighed? Det har Erik David Johnson indsigt i, og han er mere skeptisk ift. hvordan sproget og forståelsen kommer til blive mestret indenfor AI.

Erik er humanist og softwareudvikler her i Delegate, og har stor indsigt i både AI og NLP(2). Han holder foredrag om fremtiden indenfor NLP og AI, og har senest talt ved en konference i København, afholdt af IDA kaldet “Driving AI”.  

Erik mener, at der er begrænsninger indenfor udviklingen i AI og sproget og sprogforståelsen, og at vi vil nå et plateau. NLP og AI udviklingen brager derudaf, og leverer hele tiden nye fantastiske resultater. Spørgsmålet er om vi bevæger os i trit  med Moores Lov, og kan vi regne med en stærk og udviklingsbar generel kunstig intelligens, eller er der usete begrænsninger. Erik David Johnson siger, at der er begrænsninger, som vi ikke lægger mærke til, fordi de ligger skjult i vores verdensforståelse. Begrænsningerne opstår, fordi vi ikke fuldt forstår hvordan sprogudviklingen i AI udvikler sig. Ud fra et fagteknisk og sprogfilosofisk standpunkt, mener Erik, at det ikke vil være muligt for de nuværende strategier for AI og NLP at kunne fungere på menneskelige præmisser.  

Vi kommer til at ramme et plateau – og vi er tæt på at ramme det, for vi kommer aldrig til at kunne ramme det niveau, vi mennesker befinder os på. Erik sammenligner det med oversættelsen af et stort litterært værk fra originalsproget. Det bliver bare aldrig lige så godt med de nuværende AI strategier. Vi kommer altså aldrig til at kommunikere lige så godt, som vi måske gerne ville med den kunstige intelligens, vi kan udvikle hermed. Netop oversættelsen bruges som eksempel på, at vi har nået noget lignende et plateau. For hvis man bruger den bedste oversættelsesteknologi i dag, ville man nok stadig skulle rette til og ændre i resultatet, for at være helt tilfreds. Hvor mange tror, at vi lige rundt om hjørnet kan løfte teknologien med enten større processer kraft eller lignende, mener Erik, at det ikke kommer til at ske.  

For at udvikle et sprog og for at kunne forstå og interagere med et sprog, skal man også kunne forstå livsformen, kulturen og konteksten bag sproget. Selve sproget og sproggenkendelsen er bare toppen af det kæmpe isbjerg, som er sprogforståelse og sprogbrug. Sprogforståelse og kulturforståelse er fundamentet for hvordan vi interagerer med hinanden, og det er den fælles forståelse, som får tandhjulene til at køre rundt. Sprogforståelse er dybere end tekst og ord på en side.  

Erik Johnson
“Vi strukturerer vores egen virkelighed og transcenderer nuet ved hjælp af personlige historier, som vi gennem sprogspil deler i et fælles rum.”

Erik David Johnson
Principal AI Specialist, Delegate

At simulere en sprogforståelse kan være en af de måder, vi kommer tættest på at simulere en egentlig forståelse. Den stærke kunstige intelligens skal kunne fungere på menneskelige præmisser. Vi er simple væsener i sagens kerne, og oplever tiden lineært og verden i tre dimensioner. De koncepter og strukturer, vi har organiseret os indenfor, skal den kunstige intelligens altså også arbejde med og fungere indenfor. Vi kan bygge verdens mest intelligente maskine, men hvis den ikke har samme verdensforståelse, vi har, så vil vi ikke kunne bruge dens resultater til det vi gerne ville. Det kan være at alt vi får er “42(3)”.  

Problematikken er altså at vi sagtens kan bygge den bedste AGI(4), men hvis den ikke fungere indenfor den menneskelige forståelse, vil den virke ubrugelig.  

Måden vi forstår og bruger sprog, kræver en viden om verden. AI og NLP skal altså have en “viden om verden”, for at kunne leve op til de fantastiske idéer, vi har fået igennem diverse Sci-fi kanaler. Denne tese er også for nyligt blevet understøttet af forskning fra forskellige ledende universiteter.  

For at skulle kunne fungere og begå sig i den virkelige verden, skal en AI altså kunne forstå den verden, som den befinder sig i. Det samme vi selv skal for at forstå hinanden. Vores virkelighed er delt op i mange niveauer, bl.a. fysisk virkelighed, og metaforiske koncepter. Men er det sådan vi skal udvikle vores AI? Gennem Ontologi og verdensforståelse.  

Så hvordan ender det? Skal vi regne med at kunne føre filosofiske samtaler med AI robotter i fremtiden, eller kræver det en manøvre som i det gamle Grækenland, hvor guderne måtte gribe ind, for at få stykket til at komme videre. Venter vi på Deus ex machina? Vil du vide mere om Eriks tanker, kan du læse hans artikler om AI her eller du kan tilmelde dig dette IDA-event i Aarhus, hvor Erik netop taler om fremtiden indenfor AI og NLP.  

(1) “Deus Ex Machina” kommer fra en oldgræsk skik indenfor teatret. Begrebet kommer fra når handlingen i stykkerne gik lidt i stå, eller der var en situation, som et almindeligt menneske ikke kunne komme igennem selv. Der kommer “Gud fra maskinen” ind over – der blev hejst en “gud” ind over scenen og løste situationen. 

(2) NLP står for Natural Language Processing, og hedder også sprogteknologi. Sprogteknologi er et tværfelt mellem datalogi, kunstig intelligens og lingvistik, og handler om behandling af sprog, ved hjælp af computere.

(3) “42” kommer fra bogen Hitchhicker’s Guide to the Galaxy, hvor folket på en planet stiller supercomputeren “Deep Thought” spørger om hvad svaret er på det ultimative spørgsmål om Livet, Universet og Alting. Svaret kommer tilbage efter 7 ½ million år og er altså: “42”. Efter det skal befolkningen så bruge yderligere 10 millioner år på at computeren fortæller dem, hvad spørgsmålet var.

(4) AGI betyder “Artificial Generel Intelligence”. Det er repræsentationen af ​​generaliserede menneskelige kognitive evner i software, så AGI-systemet, stillet over for en ukendt opgave, kan finde en løsning. Hensigten med et AGI-system er at udføre enhver opgave, som et menneske er i stand til.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.