Den hybride arbejdsplads er populær, men ikke uden udfordringer

2. november 2023

Post Corona-pandemien står vi i et paradigmeskift. Der er sket en kæmpestor udvikling på arbejdsmarkedet, som både medarbejdere, ledere og organisationer stadig er i gang med at tilpasse sig.

AF PETER ØSTERGAARD, CO-CEO, DELEGATE

Mange organisationer er blevet mere fleksible i løbet af de seneste tre år – i første omgang af nød på grund af nedlukninger – men i dag også fordi medarbejderne ønsker at fastholde den fleksibilitet, som for mange opstod under pandemien.

CFL (Center for Ledelse) har i 2023 udgivet rapporten ”Det fleksible arbejdsliv – Præferencer, behov og effekter af det fleksible arbejdsliv”, og konklusionen er klar: Fleksibilitet i arbejdslivet er afgørende for valg af arbejdsplads.

Umiddelbart er den fleksible arbejdsplads med en meget høj grad af autonomi hos den enkelte medarbejder altså en klar vinder. Men den hybride arbejdsplads indebærer imidlertid også nogle fundamentale udfordringer for organisationer.

“I Delegate har vi været gode til at omfavne den fleksible arbejdsplads og fastholde den efter Corona, men som virksomhedsleder oplever jeg også, at ledelsesopgaver er blevet sværere som en konsekvens af det fleksible arbejdsliv.”

Peter Østergaard
Co-CEO, Delegate

Kulturen og det sociale fællesskab er under pres

I Delegate er vi privilegerede at have et arbejdsliv, som tillader fleksibel arbejdstid og -sted i meget vid udstrækning. Vi kalder det #Workfromanywhere. Jeg er derfor også varm fortaler for den hybride arbejdsplads og dens fordele, men jeg er på ingen måde blind for, at den også kommer med en pris, og rapporten fra CFL belyser også nogle af de udfordringer, som kan følge med den hybride arbejdsplads:

Mere end hver anden leder mener, det er blevet sværere at skabe og fastholde kultur på arbejdspladsen, og næsten lige så mange oplever, at det er sværere at skabe nærhed og tilknytning i deres team. Ansatte med meget hjemmearbejde oplever mange positive effekter, men mangler i højere grad at få tilstrækkelig social kontakt med kolleger.

Det er alvorligt, hvis vi ikke er opmærksomme på disse udfordringer. Noget af det mest meningsfulde ved at gå på arbejde er for mig at være sammen med mine kolleger og kunder. I min optik er det samspillet mellem mennesker, som både skaber energi og idéer til nye projekter, services og tiltag i organisationen og knytter os tættere sammen – noget som jeg ikke oplever, opstår på samme måde, når vi blot mødes online. Det er simpelthen sværere at opretholde de sociale relationer i et online miljø.

I Delegate forsøger vi at imødegå disse udfordringer ved regelmæssigt at afholde sociale såvel som faglige “fysiske” arrangementer for at samle kollegaer og tjekke ind med hinanden ansigt til ansigt. For det kræver en ekstra indsats at bevare den sociale kapital i virksomheden i takt med at mængden af hybridarbejde stiger.

En hybrid arbejdsplads, der også er attraktiv i fremtiden

Så hvordan sikrer vi den fleksibilitet, der blomstrede op under pandemien, samtidig med at vi som ledere stadig sikrer klar kommunikation, sociale relationer, en følelse af tilhørsforhold til organisationen og en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere kan udvikle sig og føler sig beriget, når dagen er omme? Dét synes jeg, vi mangler at diskutere.

I Delegate har vi været gode til at omfavne den fleksible arbejdsplads og fastholde den efter Corona, men som virksomhedsleder oplever jeg også, at ledelsesopgaver er blevet sværere som en konsekvens af det fleksible arbejdsliv.

Hvordan sikrer jeg mig for eksempel, at der ikke gøres forskel på medarbejderne, uanset hvor meget eller lidt de møder ind på kontoret? Hvordan sikrer jeg, at vores kunder fortsat serviceres bedst muligt, så de fremadrettet også vil være vores kunder? Hvordan sikrer jeg mig, at fleksibiliteten går begge veje – altså at vi som arbejdsplads tilbyder fleksibilitet, men at medarbejderne også giver det tilbage, når der er behov for, at vi enten er sammen på arbejdspladsen eller hos vores kunder? Og hvordan sikrer jeg mig, at netop min virksomhed er dét sted, hvor medarbejderne har lyst til at arbejde, hvis man alligevel ”kun” er på online?

Dét er udfordringer, som vi skal arbejde med i årene frem, for den hybride arbejdsplads er kommet for at blive, og værdien er ikke til at tage fejl af.

Lige nu og her er min konklusion, at der langt henad vejen både skal være arbejdsdage på kontoret og dage, hvor man kan arbejde hjemmefra. Og det er netop, hvad de knap 1000 adspurgte har svaret i undersøgelsen fra CFL. Jeg tror på en kombination, hvor man i løbet af en arbejdsuge har nogle arbejdsdage hjemmefra og de resterende dage på kontoret eller hos vores kunder, er den rette formel.

da_DKDanish