Vi har brug for rollemodeller, for at få flere

kvinder i IT.

Anne Sofie Flyvbjerg Hansen, Consultant

Trods fremgang, er kvinder forsat markant underrepræsenteret i IT-virksomheder og på IT-uddannelser, og uden en aktiv indsats for at få endnu flere kvinder ind i branchen, kommer vi til at mangle hænder i fremtiden – og flere end vi allerede gør i dag. Vi ser det også hos os selv i Delegate, hvor blot 16 procent af medarbejderne i leverancen er kvinder. Det tal skal op, det er vi pinligt bevidste om.

Fra 2019 til 2023 er antallet af optagne kvinder på landets it-uddannelser steget svagt, og i 2023 udgør kvinder 33 procent af de optagne på landets IT-uddannelser. Her går udviklingen altså den rette vej, om end det stadig går langsomt.

Anderledes ser det ud, når vi kigger på antallet af kvindelige konsulenter. I rådgivningsbranchen generelt er kun 13,5 procent af de øverste ledere kvinder, mens 36 procent af konsulenterne er kvinder. Desuden forlader kvinderne hurtigere konsulentbranchen igen.

 
Fordomme og manglende rollemodeller spænder ben

Der hersker en udbredt misforståelse om, at titlen som (IT-)konsulent ikke kan kombineres med et familieliv – en opfattelse som skræmmer mange kvinder væk, inden de overhovedet har stiftet bekendtskab med branchen. IT-branchen har også ry for at være en udpræget mandeverden, og godt nok er kvinderne i undertal, men billedet af en flok kiksede nørder, der sidder i en mørk kælder og koder kunne ikke være længere fra sandheden. IT spiller i dag en helt afgørende rolle i udviklingen af vores samfund og opgaverne tæller meget andet end hardcore kodning. Derfor har vi brug for brede kompetencer og diversitet blandt medarbejderne.

I Delegate gør vi meget ud af at skabe rammerne for at kunne balancere arbejdsliv med familieliv. Faktisk taler vi ikke om work-life balance, men life-balance, fordi alle aspekter af livet skal hænge sammen. Hos os har du for eksempel fuld fleksibilitet til at planlægge din hverdag, så du kan hente børnene tidligt, for til gengæld at åbne computeren om aftenen, ligesom du har mulighed for at arbejde hjemmefra #workfromanywhere.

Men tallene taler altså stadig sit tydelige sprog. Og i Delegate har vi et stort arbejde foran os for at fortælle en anden historie til kvinderne i IT-branchen end den om evigt overarbejde og manglende fleksibilitet.

På denne side bringer vi derfor en række portrætter af kvinder i Delegate, for vi tror på, at tydelige rollemodeller er nødvendige, hvis vi skal kunne fastholde og tiltrække kvinder i IT-branchen og dermed sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Der bliver løbende tilføjet nye portrætter.

Microsoft Partner Pledge: Diversity and Inclusion
I Delegate har vi underskrevet Microsoft Danmarks Partner Pledge. Dermed har vi tilkendegivet, at vi som medlem af den danske tech-industri forpligter os til at fremme grøn, inkluderende og ansvarlig digital transformation til fordel for alle borgere i Danmark.
 
IT spiller i dag en helt afgørende rolle i udviklingen af vores samfund, og derfor har vi brug for diversitet blandt IT-medarbejderne. Med vores portrætter af kvindelige delegatere, vil vi skabe tydelige rollemodeller, som kan inspirere kvinder til at forfølge en karriere inden for IT, og dermed skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i branchen.
 

Du kan læse mere om Microsoft Partner Pledge her.

da_DKDanish