DEI politik

Politik om mangfoldighed, lighed og inklusion

I Delegate stræber vi efter at skabe en mangfoldig arbejdsplads, hvor ligestilling og inklusion er grundlæggende værdier forankret i alle dele af organisationen. I en verden, hvor alle har unikke og værdifulde perspektiver, erfaringer og færdigheder, tror vi på, at det er nøglen til en blomstrende organisation at omfavne disse individuelle forskelle. 

Diversitet

er ikke bare en ideel målsætning, men snarere en styrke, vi skal omfavne, da det sikrer forskellige kompetencer, idéer, perspektiver og erfaringer, som fremmer innovation og bedre beslutningstagning.

Ligestilling

hos Delegate handler ikke alene om at behandle alle ens, men om at sikre, at alle – uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap, rolle eller erfaringsniveau – har lige muligheder for at realisere deres fulde potentiale. Det handler om at anerkende og respektere vores forskelligheder, samtidig med at vi skaber en arbejdsplads, hvor alle stemmer er værdsat, og alle bidrag værdsættes.

Inklusion

er vores styrende princip. Vi sigter mod at skabe et miljø, hvor alle føler sig værdsat, accepteret og inkluderet. Inklusion betyder, at alle stemmer bliver hørt, og at hver enkelt person har mulighed for at bidrage med sine unikke færdigheder og perspektiver.

I Delegate er vi ikke perfekte – og det er vi heller ikke, når det kommer til vores arbejde med diversitet, ligestilling og inklusion. Men hver dag stræber vi efter at sikre en mangfoldig arbejdsplads, hvor alle bliver behandlet lige, føler sig inkluderet og kan være sig selv.

Peter Østergaard
Co-CEO
+45 20 58 88 38

 

Vores arbejde med diversitet, ligestilling og inklusion er drevet af mere end blot vilje – det er drevet af passion. En passion for at udfordre status quo og skabe et bedre og mere retfærdigt Delegate. Diversitet, ligestilling og inklusion er centrale værdier, som definerer vores kultur og vores identitet, og vi stræber efter at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle stemmer er værdsat og respekteret. Ét af vores mål er at få en fælles forståelse for de tre termer, da et fælles sprog hjælper os med at kommunikere klart og opnå vores fælles mål.

Formål

Lige fra begyndelsen har det været vores founders mission at skabe en arbejdsplads, hvor alle føler sig velkomne. Delegate er derfor et boutique konsulenthus, der værdsætter hver person som et unikt individ. Vi behandler hinanden med gensidig respekt, og vores ønske er at skabe et miljø præget af nærvær, gensidighed og anerkendelse.

Vores vision er at arbejde aktivt med mangfoldighed, lighed og inklusion i alle aspekter af vores organisation. Lighed i form af status, rettigheder og muligheder. Mangfoldighed i form af plads til og repræsentation af forskelligheder mellem vores medarbejdere. Inklusion i form af involvering og værdsættelse af medarbejderes bidrag.

Vores mission er at styrke mangfoldigheden i Delegate og sikre et miljø, hvor medarbejderens kvalifikationer og kompetencer er grundlaget for rekruttering, udvikling, forfremmelse og løn. Vi ønsker at sikre en kultur i Delegate, hvor alle vores medarbejdere føler sig handlekraftige, og hvor mangfoldighed, lighed og inklusion anerkendes som en mulighed for forbedring og værdi for organisationen.

Vores mål er at sikre en mangfoldig arbejdsplads, hvor alle behandles lige, føler sig inkluderet og er velkomne til at være sig selv på arbejde. Vi ønsker at øge bevidstheden om vores adfærd og potentielle fordomme. Endelig skal vi stille værktøjer til rådighed for at støtte fair beslutningstagning inden for rekruttering, udvikling, kompensation og forfremmelse.

Fokusområder og mål

Vores politik for mangfoldighed, ligestilling og inklusion understreger Delegates forpligtelse til at forblive en arbejdsplads, hvor alle føler sig velkomne. Vi ønsker at skabe behagelige og inkluderende miljøer for alle vores kolleger og kunder. Hos Delegate stræber vi altid efter at forbedre os i alt, hvad vi gør. Derfor er vi dedikerede til at integrere mangfoldighed, lighed og inklusion i hele vores organisation, og vi holder os selv ansvarlige ved at definere mål og kontinuerligt sikre, at vi lever op til vores politik og målsætninger. Overordnet set handler vores mål om:
Rekruttering og ansættelse
Professionel udvikling
Fair løn

Vores specifikke mål omfatter:

  • At mindske bias i vores ansættelsesproces
  • Styrke kvinders deltagelse og tilstedeværelse i IT-branchen
  • Sikre, at studerende og/eller praktikanter udgør mindst 20% af vores arbejdsstyrke
  • At give lige adgang til uddannelses- og karrieremuligheder
  • Implementere fair løn på tværs af køn, service lines og lokationer
  • Konsekvent at understrege og styrke vores engagement i mangfoldighed, ligestilling og inklusion

Denne politik er bindende for alle medarbejdere hos Delegate og i alle dele af vores virksomhed – den gælder for alle medarbejdere uanset ansættelsesvilkår.

Kontaktpersoner

Hos Delegate tager vi afstand fra mobning, sexisme, grænseoverskridende adfærd m.m. Alle hændelser vil blive taget alvorligt og håndteret. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, hvis du oplever grænseoverskridende adfærd eller andet, som er i strid med vores politikker. Du kan enten tage fat i din Team Lead, en medarbejder fra People & Culture, kommentere i Officevibe eller bruge vores whistleblower service.

Husk, at vi løbende behandler alle henvendelser. Del gerne dine erfaringer og tanker, det hjælper os med at lære og udvikle os som organisation.

da_DKDanish