Mennesket skal i fokus, hvis du vil skabe resultater

30. juni 2023

AF PETER ØSTERGAARD, CO-CEO, DELEGATE

Peter Østergaard, Co-CEO i Delegate, deler her sine tanker om lederskab i en ‘people’-organisation med mennesket i centrum.

Flere og flere efterspørger i disse år autentiske ledere; ledere som gør, hvad de siger. I Delegate arbejder vi ud fra tre grundlæggende værdier; nærvær, gensidighed og anerkendelse, og de værdier gennemsyrer hele vores organisationen. De fungerer som en guide for, hvordan vi omgås hinanden, og de afspejler sig selvfølgelig også i ledelsen, for vi må praktisere vores værdier.

Derfor er jeg stolt over, at Delegate er vokset samtidig med, at vi har holdt fast i vores værdier om mennesket i centrum – det kom senest til udtryk, da vi den 27. april 2023 vandt prisen som Danmarks bedste IT-arbejdsplads og bedste arbejdsplads for unge af Great Place to Work.

I Delegate er vores fokus på medarbejderne større end vores fokus på kunderne. Hvis vores medarbejdere føler sig respekteret og anerkendt, er de glade for at gå på arbejde. Og hvis man er glad og motiveret, når man går på arbejde, leverer man også et godt stykke arbejde, hvorved kunderne bliver tilfredse, og dette medfører, at Delegate tjener penge og leverer det, som vores aktionærer forventer. Så simpelt er det.

“Som leder er det mit ansvar, at medarbejderne oplever psykologisk tryghed i Delegate, og det starter med, at jeg selv tør stå frem og være sårbar og fortælle om min egen tvivl og fejl, for hvis du vil skabe en arbejdsplads med høj psykologisk tryghed, kræver det oprigtighed, ærlighed og mod.”

Peter Østergaard
Co-CEO, Delegate

Enige, men ikke ens

Ledelsen af en organisation sker gennem andre mennesker, og som leder skal du sørge for at omgive dig med de rigtige mennesker. Det betyder langtfra, at vi skal være ens, men når du arbejder i Delegate skal du kunne stå inde for vores grundværdier og dele vores fælles vision. Dermed ikke sagt, at man som medarbejder ikke må give sin mening til kende. Tværtimod. De innovative løsninger opstår sjældent, når vi er enige om alting.

I Delegate har vi en flad struktur, og jeg ønsker, at mine medarbejdere udfordrer mig på mine holdninger og beslutninger. Det kan kun lade sig gøre, hvis alle har en høj grad af psykologisk tryghed.

Tryghed skaber effektive teams

Forskning viser, at de mest effektive teams også er dem, hvor der er en høj grad af psykologisk tryghed; hvor der er plads til at spørge ”Hvorfor gør vi egentlig det her?” eller sige ”Det, synes jeg ikke, er en specielt god idé” uden at være nervøs for, hvordan det bliver modtaget hos lederen eller kollegerne.

Den psykologiske tryghed opnås ved at skabe en kultur med åbenhed, tillid og respekt, hvor man tør fejle, og hvor alle stemmer bliver hørt og er værdsat. Og det kræver at alle, især ledelsen, er villige til at lytte og acceptere feedback og konstruktiv kritik og ikke mindst går forrest.

Lederen skal vise vejen

Som leder er det mit ansvar, at medarbejderne oplever psykologisk tryghed i Delegate, og det starter med, at jeg selv tør stå frem og være sårbar og fortælle om min egen tvivl og fejl, for hvis du vil skabe en arbejdsplads med høj psykologisk tryghed, kræver det oprigtighed, ærlighed og mod.

Det kræver, at jeg er nysgerrig og møder mine medarbejdere med en fordomsfri indstilling og dyrker dialogen. Men jeg kan som leder ikke gøre det alene – mine medarbejdere har også et ansvar for at lykkes med at skabe en høj grad af psykologisk tryghed. Og netop her er det en stor fordel at have Delegates grundlæggende værdier om nærvær, gensidighed og anerkendelse som et fælles sprog for dialogen – også når det måske føles ubehageligt.

Ugentlige målinger er en af vejene til at sikre trivsel

I dag vurderes virksomheder stadig primært på én ting, nemlig økonomi, men i Delegate har vi tilføjet en bundlinje, nemlig medarbejdernes trivsel. Hver eneste uge gennemfører vi trivselsundersøgelser, og de hyppige målinger gør, at vi hele tiden kan følge med i medarbejdernes tilfredshed i forhold til fx arbejdspres, work/life-balance eller samarbejdet med kollegaer. Vi kan se nøjagtigt, hvor der eventuelt er udfordringer og kan derfor handle hurtigt.

Men de mange målinger er intet værd, hvis vi fra ledelsens side ikke afsætter ressourcer til at gennemgå medarbejdernes svar, og ikke mindst følger op på dem. For hvis medarbejderne ikke oplever, at der bliver handlet aktivt og konstruktivt på den feedback, som målingerne viser, er målingerne ligegyldige.

da_DKDanish