Fortsat “In Search of Excellence” 40 år efter

15. december 2022

AF PETER ØSTERGAARD, CO-CEO, DELEGATE 

Jeg får nogle gange spørgsmålet, hvornår jeg begyndte at interessere mig for organisationsudvikling og dét at “bygge en forretning”. Og som mange andre har erfaret gennem deres karriere, så handler det ofte om den rette kombination af tid og sted, hårdt arbejde og så en smule held. Men for flere år siden overbeviste én bestemt bog mig om, at der skal mere til end det.

Mens jeg læste til cand.polit. tog jeg faget organisationsteori. Jeg var det, som mange den gang kaldte en “blød cand.polit.”, for jeg var ikke specielt interesseret i mikroøkonomien og de mange matematiske formler og beregninger, som de fag handlede om. Jeg var derimod interesseret i læren om organisationers opbygning, og hvordan man bedriver “ledelse” og skaber motivation.  

I organisationsteori fik jeg til opgave at holde oplæg om en selvvalgt bog. Jeg valgte den amerikanske bestseller “In Search of Excellence” af Tom Peters og Robert Waterman. Bogen er baseret på forfatternes undersøgelse af 43 succesfulde, amerikanske virksomheder, herunder blandt andet IBM og Hewlett-Packard. Gennem deres research identificerede Peters og Waterman otte fælles karakteristika, som gjorde virksomhederne succesfulde.

“Som Co-CEO i Delegate er de tre ovenstående karakteristika; medarbejderomsorg, stærke værdier og et målrettet fokus på kunden, helt afgørende for mit daglige arbejde, for det er de grundsten, som Delegate bygger på, og som vi skal vokse ud fra.”

Peter Østergaard
Co-CEO, Delegate

Til dig som ikke har læst eller kender denne fantastiske bog, er her nogle pointer fra bogen, som jeg fandt meget interessante – og stadig finder inspiration i den dag i dag:

  • The most successful companies sincerely care about their employees
  • Excellent companies are powered by their values
  • Top companies consistently focus on their customers


Hvis du har arbejdet med opbygningen af en virksomhed, ledelse eller organisationsudvikling, bør disse punkter ikke overraske, men da bogen udkom tilbage i 1982, var den for mange lidt af en øjenåbner.

Peter og Watermans bog var forud for sin tid, og gjorde op med ideen om, at dét at drive en forretning kun handler om rationel adfærd og tallene på bundlinjen: En virksomhed består af kolleger og kunder, som er mennesker og ikke robotter. Mennesket er altså i centrum både internt og i dialogen med kunder.

Medarbejdere vil selvfølgelig altid ønske sig gode vilkår og en hæderlig løn, og kunder ønsker sig service og et godt produkt. Men ifølge Peter og Watermans vil medarbejdere og kunder have mere end det. De vil have ’purpose’, hvilket de otte identificerede karakteristika i ”In Search of Exellence” blandt andet dækker over.

Som Co-CEO i Delegate er de tre ovenstående karakteristika; medarbejderomsorg, stærke værdier og et målrettet fokus på kunden, helt afgørende for mit daglige arbejde, for det er de grundsten, som Delegate bygger på, og som vi skal vokse ud fra. Vi differentierer os via vores kultur og vores værdier – både overfor kolleger og kunder, vi kalder det vores medarbejder- og kundeløfte – og vi tror på, at det er den rette vej at gå, hvis vi vil sikre en virksomhed og organisation, som konstant udvikler sig og dernæst vækster.

Vi har gennem mange år arbejdet målrettet med udfordringen i at vokse i størrelse og samtidig holde fast i Delegates nærvær og grundlæggende værdier. I et forsøg på at fastholde vores stærke værdier, har vi lavet et nedskrevet værdisæt – vores helt egen udgave af Emma Gads Takt og tone – og heri står der, at nærvær, gensidighed og anerkendelse, vores tre værdier, er afgørende for måden, vi omgås hinanden og vores kunder i Delegate. Formålet er at have en fælles, nedfældet identitet i vores virksomhed, som alle arbejder ud fra – uanset antallet af kolleger.

Hvilken bog har inspireret dig mest?

da_DKDanish