Modern Workplace

Knowledge Management

Gå i dialog med jeres viden.

Gå i dialog med jeres viden

I dag står organisationer over for en konstant stigende mængde af data og information som kan være svært eller uoverskueligt at håndtere. Ved at udnytte jeres Microsoft-applikationer og AI, kan I optimere jeres organisations Knowledge Management og opnå følgende fordele:

Øget effektivitet

Forbedre den organisatoriske ydeevne

Reducere overflødige arbejdsprocesser

Forbedre beslutningstagning

Sikre hurtigere oplæring af nye medarbejdere

Opnå større tilfredshed hos kunder/medarbejdere

Udbredte udfordringer – oplever I det samme?

Tidsforbrug på informationssøgning

Alt for mange systemer eller forskellige steder at opbevare information gør det vanskeligt for medarbejdere at navigere og finde den specifikke viden, de har brug for, hvilket fører til tidskrævende søgninger og duplikering af eksisterende indhold.

Videnssiloer

I mange organisationer opbevares viden inden for teams eller enkeltpersoner i stedet for at blive delt på tværs af organisationen. Dette skaber siloer af viden, hvor værdifuld ekspertise og viden ikke deles på tværs af organisationen.

Videnshuller for nye medarbejdere

Det kræver mange ressourcer at oplære nye medarbejdere og medarbejdere, der skifter til nye roller eller projekter. At forstå en ny organisations terminologi, nøgleopgaver og kultur kan være en udfordring under indkøringen, men en let og kontinuerlig adgang til viden gør, at medarbejdere hurtigt kan varetage deres nye rolle.

Ingen interaktion med jeres data

I mange organisationer opbevares viden inden for teams eller enkeltpersoner i stedet for at blive delt på tværs af organisationen. Dette skaber siloer af viden, hvor værdifuld ekspertise og viden ikke deles på tværs af organisationen.

Brugeroplæring i systemer og værktøjer

Det kan være svært for medarbejdere selv at følge med og udnytte muligheder og funktionalitet i et hurtigt skiftende teknologisk landskab. Mange medarbejdere er ikke klædt på til at arbejde smart i moderne arbejdsredskaber til fx at dele og finde dokumenter og mangler måske et overblik over hvilket værktøj de skal bruge til hvad.
Spar tid på informationssøgning.
Optimer vidensdeling blandt dine medarbejdere.

Organisér jeres værktøjer
og maksimer deres potentiale

Lad os hjælpe jer

Hvordan styrer I viden og data i din virksomhed? Hvis I også oplever nogle af de udfordringer, som andre virksomheder står over for, kan vi hjælpe jer med at udnytte jeres investering i Microsoft-platformen og det potentiale, der ligger i Open AI og Microsoft Copilot.

Teams, SharePoint og Viva-platformen bliver for tiden videreudviklet i høj hastighed og er, med rette opsætning og governance, grundpillen i jeres Knowledge Management. Og kombineret med den nyeste AI-teknologi fra Microsoft kan I fx tilbyde jeres medarbejdere en chat-baseret digital assistent, de kan have en dialog med ifm. informationssøgning eller udførelse af arbejdsopgaver.

Hos Delegate tager vi udgangspunkt i, hvilken værdi værktøjerne skal skabe for jer, inden I tager dem i brug.

Gå i dialog med jeres viden i dag

“Vi har gjort det før, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig på vej også. Du er velkommen til at tage fat i mig på +45 27 64 68 44, eller bliv kontaktet af os.” Sten Grønning, Business Development Manager
Andet fra Modern Workplace
People Finder

Gentænk jeres telefonbog med en interaktiv oversigt over jeres organisation.

Modern Intranet

Få et smukt, moderne intranet til alle brugere på alle enheder.

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering er afgørende i enhver moderne organisation, der arbejder med dokumenter.

Start dit næste projekt med os

da_DKDanish